Bostadsbygge i Tureberg. 2015-2019 byggdes 1 985 lägenheter i Sollentuna. 570 av dem var hyresrätter.

570 nya hyresrätter på fem år i Sollentuna

I Sundbyberg och i Upplands-Bro har det byggts flest nya hyresrätter i länet per 1 000 invånare under åren 2015–2019 (18,6 respektive 17,1) men över hälften av kommunerna ligger på under 10 nya hyresrätter per 1 000 invånare. En av dem är Sollentuna som med 570 nya lägenheter under perioden, vilket innebär 7,9 per 1 000 invånare.

  • Publicerad 06:00, 20 jan 2021

Därmed ligger Sollentuna på nedre halvan i länet – men nära mitten – enligt nya siffror som tidningen Hem & Hyra har tagit fram med hjälp av länsstyrelsen i Stockholm och SCB.

I länet kommer det behövas runt 20 000 nya bostäder årligen de kommande åren, beräknar Länsstyrelsen, men 2019 byggdes bara drygt 15 000.

Henrik Weston som arbetar på länsstyrelsen och har varit med och tagit fram rapporten Läget i länet, om bostadsmarknaden i Stockholms län, tycker att kommunerna måste bli bättre på att analysera vilken typ av bostäder som behövs.

– Kommunerna har ett bostadsförsörjningsansvar. De måste skapa ett varierat bostadsutbud som passar alla inkomstgrupper, säger han till Hem & Hyra.

Att bara bygga nytt är därför inte lösningen eftersom många inte har har råd att flytta in i de nya hyresbostäderna, förklarar han.

– Det krävs bostäder där hyrorna inte är så höga, och dessa bostäder finns i det äldre beståndet dit kötiden är lång. Därför kan det behövas förändringar i hur förmedlingen av bostäder går till. Vi menar att kösystemet borde reformeras så att kötid inte blir enda kriteriet för att få en bostad, säger Henrik Weston.

Sollentuna ger upp målet om 1 500 nya hyresrätter till 2024

Hundbajs i träden en protest mot brist på papperskorgar

Nyheter Hänger och dinglar i Rösjöskogen Den senaste tiden har träden i Rösjöskogen ”smyckats” med hundbajspåsar som hänger och dinglar i grenarna. Troligen är det inte lättja som ligger bakom, i stället ska det handla om en protest mot...fredag 5/3 9:10