Förslaget innebär 57 nya bostäder i flerbostadshus, parhus och friliggande enbostadshus, bättre vägstandard, bygga ut gång- och cykelvägar samt bygga ett nytt promenadstråk längs med Flatens västra strandområde.

I höst hålls också två samrådsmöten. Det första av dem den 27 augusti och den andra 3 september, båda mellan klockan 18–20.30 på Lilla Murgrönan. Under tiden finns alla samrådshandlingar på kommunens hemsida och i kommunhuset.

Samrådet pågår till 15 september.