Flytten av postcovid-mottagningen från Karolinska i Solna till Huddinge var inte patientsäker. Det slår nu Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, fast, och riktar skarp kritik mot Region Stockholm.

När mottagningen i Solna stängde fanns cirka 500 icke bedömda remisser, alltså patienter i kö, som flyttades över till Huddinge.

Där hade man ännu inte rekryterat den personal som behövdes, och det tog ända till i augusti innan alla remisser bedömts. Många patienter hade då fått vänta i ett halvår på att få hjälp.

Blev inte friska

Det var i maj 2020 som läkare på Karolinska universitetssjukhuset i Solna insåg behovet av att samla expertis om den nya sjukdomen som kom att benämnas postcovid.

Det visade sig nämligen att en del som insjuknat i covid-19 inte tillfrisknade, utan drogs med långvariga symtom som feber, kognitionsproblem, extrem trötthet, hjärtklappning och yrsel.

https://www.mitti.se/nyheter/emma-fick-covid-19-i-mars-2020-och-ar-annu-inte-frisk/repucz!2BmrfIHpxzTvMyJpdiVORQ/

De startade en mottagning som snart hade fler patienter än de hann med. Men när de ville utöka fick de i stället beskedet att en mottagning skulle öppna på Karolinska i Huddinge i stället.

https://www.mitti.se/nyheter/hyllade-mottagningen-for-postcovid-laggs-ner/repueg!6ZPzSfouXgDwepFk6W1pjA/

Och det är alltså den rockaden som nu Ivo tycker ha gått till på fel sätt. Ingen riskanalys har gjorts vad gäller kvalitet på vården och patientsäkerhet. "Vid en förändring av en verksamhet med ett pågående vårdflöde så kan patienter komma att påverkas" skriver Ivo.

Ovisshet

Inte heller har patienterna informerats om förändringarna och de har därmed fått sväva i ovisshet om sin behandling, och dessutom fått vänta längre.

Sjukhuset borde ha sett till att ha resurser på plats i Huddinge innan mottagningen i Solna stängde, anser Ivo.

– Ivo:s kritik måste naturligtvis tas på allvar. Nu får vår förvaltning analysera och se om man delar kritiken. Från hälso- och sjukvårdsnämndens sida är uppdraget till Karolinska universitetssjukhuset att se till att man har en god vård för dem som lider av postcovid-symtom, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd.

Orimlig hantering

Men Svenska covidföreningen är inte imponerad:

"Det är allvarligt att de ytterst ansvariga politikerna inte agerade redan när vården och patientrörelsen slog larm om att en högspecialiserad mottagning avvecklades helt utan analys eller underlag. Det borde inte ha behövts ett Ivo-utlåtande för att inse det orimliga i den hanteringen" skriver de i ett mejl.