Under en stor del av december gick pendeltågen i Stockholmsregionen med reducerad trafik. Värst var det den andra decemberveckan då 30 procent av avgångarna var inställda.

MTR hänvisade till personalbrist beroende på uppskjutna semestrar, sjukskrivningar och annan ledighet.

En annan förklaring var den påbörjade avvecklingen av tågvärdar, vilket gjorde att det inte gick att bemanna tågen som vanligt.

Nu har Region Stockholms trafikförvaltning tagit emot MTR:s leveransrapport för den sammantagna pendeltrafiken i december. Totalt under december var 24,2 procent, eller 4079 av tågavgångarna inställda.

"Helt oacceptabelt"

Av de drygt 1,8 miljoner fordonskilometer som MTR skulle leverera enligt avtalet med Regionen uteblev 380 338 fordonskilometer eller 20,8 procent. Normalt är avvikelsen inte större än fem procent mot den avtalade nivån.

I december kommenterade trafikregionrådet Anton Fendert (MP):

"Jag har framfört till operatören att den här typen av planeringsmiss är helt oacceptabel. MTR får i dagsläget viten för inställd trafik och kommer att få det även framöver. Tar man sig an ett uppdrag så lovar man både resenärerna och SL att man ska leverera. Och det gör man bevisligen inte nu."

Senare i januari ska Regionen redovisa hur mycket MTR ska få sin ersättning reducerad och hur stora vitena blir som följt av tågkaoset.

1724 av de inställda avgångarna beskrivs som "planerade" och var direkt kopplade till personalbristen, enligt MTR:s redovisning. Telefonifel och andra tekniska fel finns också med bland förklaringarna.

De tre dagarna med flest verkligt inställda avgångar var den 9, 15 och 7 december. Dessa tre dagar stod för 33,3 procent av de verkligt inställda avgångarna.