Uppslutning. Daniel Silvestri, Magdalena William, Alex Strehl, Malette Cordonnier, Lennart Waldenström, Jana Söderberg och Arnfinn Röste representerar boende och föreningar i Ekhagen som kräver att stolparna grävs ner. Foto: Lisa Herin Holmberg

40 meter höga elstolpar kan byggas vid Ekhagen

Elnätsbolaget Ellevio planerar för två nya stolpar för luftledningar i Ekhagen. Boende och föreningar i området rasar mot planerna och kräver att ledningen istället grävs ner – precis som det var tänkt från början.

  • Publicerad 15:19, 27 aug 2021

– På skissen är de 40 meter höga och skulle stå endast 40 meter från våra hus. Det verkar inte rimligt och skulle inte se klokt ut i den här vackra miljön som Nationalstadsparken är, säger Malette Cordonnier som organiserat en protest som samlar såväl boende som föreningar och organisationer som verkar i området.

– Det fanns en anledning till att man ville få bort de här stolparna från början, och att sätta upp nya, som sannolikt skulle stå kvar länge, är respektlöst mot kommande generationer.

Positivt för miljön

2013 ansökte dåvarande Fortum om att gräva ner de luftburna ledningarna mellan Fisksjöäng och Ålkistan. Att bli av med de höga stolparna skulle ge "positiva konsekvenser för boendemiljön, kulturmiljön och landskapsbilden på Norra Djurgården", skrev bolaget i ansökan.

Upp till Ekhagen gick det enligt planerna, och den delen är klar idag. Men på den resterande biten från Ekhagen upp till Ålkistan blev det mer komplicerat.

– En förutsättning för att kunna gräva ner var att man skulle kunna anlägga en bro över kanalen vid Ålkistan. Men när kommunerna drog sig ur ändrades förutsättningarna. Vi har tittat på andra lösningar, men de skulle bli minst 100 miljoner kronor dyrare, och att ett elnätsbolag skulle bli ägare och förvaltare av en offentlig bro är orimligt, säger Jesper Liveröd, presschef vid Ellevio.

Skiss. Den befintliga stolpen mellan Bergiusvägen och Åminnevägen ska ersättas av två nya. Foto: Faksimil ur Ellevios miljökonsekvensbeskrivning

I stället får ledningarna, precis som tidigare, gå i luften den sista biten, som motsvarar en knapp fjärdedel av den totala sträckan för projektet. Det innebär att två nya stolpar behöver sättas upp för att ersätta en av de befintliga stolparna mellan Bergiusvägen och Åminnevägen.

– Formellt betraktas det som en ombyggnation och inte ett nybygge. Totalt försvinner elva stolpar, men det blir tre kvar på slutet. Och vi förstår att boende är missnöjda med att de blir kvar.

Stockholms stad motiverar vägvalet med att det helt enkelt blev för dyrt med en bro. Men att de "drog sig ur" projektet är en beskrivning de tar avstånd från.

"Vi har inte heller upplevt att det funnits olika uppfattningar mellan staden och Ellevio. Mellan parterna finns ett tydligt formulerat avtal om hur kostnader ska fördelas och hur mycket Stockholm, och andra kommuner, ska bidra till projekt Stockholmsström. Vid den här kraftiga fördyringen som den sista delen vid vattnet innebar, såg Stockholm inget rimligt skäl att frångå det avtal vi redan hade skrivit", skriver Anna Näslund, pressansvarig på exploateringskontoret, i en kommentar till Mitt i.

Kallat till möte

I hopp om att planerna på nya stolpar ska slopas har de engagerade Ekhagsborna bjudit in flera beröra aktörer, bland annat Ellevio, Stockholms stad och Länsstyrelsen, till ett digitalt möte i början av september.

– Myndigheterna måste ta sitt ansvar för framtiden och miljön, och gräver ner den också den korta sträcka som kvar, säger Malette Cordonnier.

Ersätts. Den befintliga stolpen mellan Bergiusvägen och Åminnevägen ska rivas och ersättas av två nya. Foto: Google