Under 2020 fick hyresgäster i drygt 2000 lägenheter i 22 fastigheter erbjudanden från de kommunala bostadsbolagen om en ombildning.

När året var slut hade fyra bostadsrättsföreningar svarat att de har en majoritet av hyresgästerna med sig och att de vill gå vidare och köpa loss bostäderna. Det betyder att de första ombildningarna i Grimsta, Fagersjö och i Västertorp kan gå i lås inom ett par månader.

I så fall väntar intäkter på runt 623 miljoner för de kommunala bostadsbolagen. Men affärerna är inte i hamn förrän pengarna är inne på kontot.

https://www.mitti.se/nyheter/har-ar-priserna-for-hyresratterna-som-staden-vill-salja/reptjn!D@4idBkYExPR1nOQsAxZDw/

– Även om man har enats om en tillträdesdag så är det många betalningar som ska ske samtidigt och det är faktiskt inte alltid som man i slutänden klarar finansieringen, säger Eva Nygren, strateg på Stockholms stadshus AB.

Röstade nej –  ska rösta igen

Ytterligare tre föreningar har haft köpstämmor där minst två tredjedelar av hyresgästerna har röstat för ombildningen, men i de fallen har föreningarna ännu inte formellt skickat in sina beslut till bostadsbolagen. 

I en förening har ombildningen röstats ner men styrelsen ska göra ett nytt försök, uppger Eva Nygren.

– Under den betänketid som föreningarna har så kan styrelsen hålla flera omröstningar. I det här fallet saknades några få röster för att ombildningen skulle bli av så där har föreningen inte gett upp, säger hon.

Få på plats vid köpstämmor

På grund av pandemin fick föreningarna i oktober mer tid på sig att ta formella köpbeslut. Totalt är det tio månaders betänketid från det datum då erbjudandet skickades ut.

Oppositionen har varit kritisk till att ombildningarna inte har pausats under coronakrisen. Men enligt Eva Nygren har föreningarna klarat att ha köpstämmor trots smittspridningen i samhället.

– Våra oberoende observatörer har sett att de föreningar som har genomfört stämmor har haft väldigt många fullmakter, både digitala och vanliga, och få har närvarat i lokalen. Det har istället gått att vara med digitalt till exempel via Skype och Zoom, säger hon.

Hon räknar med att alla de 22 föreningar som har fått erbjudanden av staden kommer att avsluta sina ombildningsprocesser under 2021. Totalt kan de kommunala bostadsbolagen tjäna runt fyra miljarder på försäljningarna.