I Stockholms stads skolor finns ungefär 100 000 datorer. Det är ett viktigt redskap för såväl barn som lärare. Nu har en leverantörsmiss gjort att det saknades minst 2000 enheter till höstterminstarten.

– Det stämmer tyvärr. Det gäller bärbara datorer som inte har levererats i tid. Det drabbar skolor över hela staden i väldigt olika omfattning, säger Helene Mossberg, tillförordnad IT-chef på Stockholms stad.

På Enskede skola skulle 240 datorer ha levererats innan terminen började, men inte en enda har kommit. Detta ställer till det enligt administrativa chefen Lina Berggren.

– Det är stressigt eftersom många elever nu inte kunnat få sina datorer, så vi har fått pussla om och använda oss av gamla datorer för de äldre eleverna. Vi har också precis skaffat ett nytt digitalt läromedel, så det är inte idealiskt att inte ha fått datorer till eleverna.

Skulle kommit i juli

Datorerna har, enligt Helene Mossberg, beställts i god tid av skolorna, och skulle ha börjat anlända i juli.

– Det senaste jag hörde är att de i stället kommer i månadsskiftet september oktober. Vi håller tummarna för att det verkligen blir så i och med rådande situation med komponentsbrist och så vidare.

Hur påverkar det skolorna?

– Vi har ringt upp alla skolor och försökt stötta dem. Vi har försökt leta lösningar, där omfördelning av redan existerande datorn är ett alternativ. Men det är extremt olyckligt.

Varför har datorerna inte kommit fram som de ska?

– Jag vet inte exakt vad det beror på, det är ett logistikmisstag hos leverantören. Det är den information som jag fått.

Staden uppger att de arbetar för att hitta alternativa vägar för att eleverna ska kunna få datorer tidigare än oktober.        

– Exempelvis genom att vi köper in datorerna från andra alternativa leverantörer, säger Maria Mathiasson Laxvik, it-direktör i Stockholms stad.

Staden kommer också driva frågan om kompensation från leverantör.

– En så omfattande försening, som går ut över ett stort antal grundskoleelever, är självklart helt oacceptabel för oss. Vi kommer att inleda en kommersiell dialog med leverantören om de ekonomiska konsekvenserna av detta.