Inom några år kan lyftkranar synas vid Vantörsvägen. Foto: Mosthotos

200 hyresrätter kan byggas i Herrängen

200 nya hyresrätter planeras i Herrängen, längs Vantörsvägen. De ska bland annat ligga i Rulleskogen.

  • Publicerad 06:40, 16 jun 2021

De senaste åren har flera byggbolag visat intresse för att bygga längs Vantörsvägen i Herrängen. Ändå har området förblivit obebyggt – men nu kan en ändring vara på väg.

Två byggbolag vill bygga 100 bostäder vardera på sträckan mellan Guldregnsbacken och Bromsvägen, som bland annat består av skogsområdet Rulleskogen.

Exploateringsnämnden väntas ge markanvisningar till båda bolagen vid sitt möte den 17 juni.

Vill bygga hyresrätter

Båda bolagen – Wästbygg Projektutveckling AB och Nordfeldt Development AB – vill bygga hyresrätter. Det är bra, menar exploateringskontoret i sitt förslag till beslut:

"Herrängen har ett stort bestånd av småhusbebyggelse varför tillskott av hyresrätter i flerbostadshus innebär mer varierade upplåtelseformer i stadsdelen", skriver man.

Bostäderna kan bli fler

Det är också möjligt att det i slutänden blir fler än 200 nya bostäder. Exploateringskontoret öppnar för fler markanvisningar längs sträckan. Samtidigt är man medveten om intressekonflikten mellan behovet av natur och bostäder. Planerna bör därför "nogsamt belysa på vilket sätt marken kan exploateras samtidigt som olika identifierade naturvärden tas omhand och värnas", skriver man.