Satsning. Alexander Pers ger tummen upp för satsningen. Det nya torget kommer dock inte fram redan när snön smält bort. Enligt tidtabellen kommer arbetet att ske i etapper framförallt nästa år och 2023. Foto: Anders Björklund

20 miljoner kronor ska lyfta Fittja torg

Fittja torg är på väg mot en upprustning. Botkyrka kommun tänker lägga nästan 20 miljoner kronor för att lyfta torget. "Det är mycket skattepengar. Med de pengarna borde det gå att göra något bra för samhället", säger Fittjabon Alexander Pers.

  • Publicerad 21:15, 24 feb 2021

Fittja torg rustades på 90-talet och i dag är både material och utrustning slitet, skriver kommunen i underlaget till beslutet som är på väg. Dessutom har miljön på torget förändrats de senaste åren efter att träd försvunnit för att ge bättre sikt för polisens övervakningskameror.

På torget möter Mitt i Fittjabon Alexander Pers som väntar på bussen.

– Det är mycket bra med en upprustning. En lekpark vore bra för barnen. Och det skulle kanske även få kriminella att tänka till, funderar han.

Busstationen blir del av torget

Bland tankarna i underlaget nämns, precis som Alexander Pers önskar, lekytor för att fler barnfamiljer ska vistas på platsen.

Bland de andra idéerna finns att:

✓ Göra ytan framför tunnelbaneingången till en del av torget.

✓ Ge torget ny beläggning.

✓ Göra busstationen till en del av torgmiljön.

✓ Skaffa nya möbler som ska passa alla att sitta vid.

✓ Blomster och växtbäddar.

✓ Upprustad belysning.

Husbygge på parkeringen

Tanken är också att bygga terrasser mot det nya stora bostadshus som planeras vid dagens bilparkering och att göra gröna slänter mot de planerade p-garaget.

– Vi har uppdraget att påbörja planeringen för torget. Men exakt hur det blir är svårt att svara på nu. Men det ska bli en upprustning och en trevlig plats att vistas på, säger Charlotte Richardsson, planchef på kommunen.

Enligt underlaget ska kommunen lyfta torget i samråd med fastighetsägarna runt torget.

Satsning även på Fittja äng

Enligt kommunen är torget strategiskt viktigt när det gäller att lyfta Fittja som ort.

Bland målen finns både ökad trivsel och att motverka kriminalitet.

Kommunfullmäktige har sista ordet om budgeten på 20 miljoner kronor.

Samtidigt som planerna för torget tar form har entreprenörerna börjat jobba med Fittja äng som ska få dagvattenpark för att rena det vatten som i dag rinner ut från bland annat vägar och parkeringar i Albysjön.

Visa merVisa mindre