På tio år har Sköndals befolkning ökat med 33 procent. I åldern 25-64 år – där många reser till och från jobb – har ökningen varit ännu större: 42 procent.

I ett område som saknar tunnelbana ställer det höga krav på busstrafiken. Så hur har Region Stockholm, som ansvarar för kollektivtrafiken, klarat av att möta trycket?

Inget vidare, lyder svaret från många av de sköndalsbor som Mitt i varit i kontakt med. Missnöjet gäller framför allt linje 188 mellan Sköndalsbro och Gullmarsplan. När Mitt i la ut en öppen fråga i Facebookgruppen Sköndalsbor, vällde det in kritiska kommentarer om just den linjen.

Trängsel, förseningar och korta bussar i rusningstid är det som väcker pendlarnas irritation. Särskilt illa verkar det vara på Gullmarsplan på eftermiddagarna, när många ska hem.

– Det är ofta kö ända ner till plattformens slut. Man får stå som packade sillar. Det har ju flyttat in väldigt mycket folk i Sköndal. Det verkar de inte ha registrerat, säger Petra Jansson som menar att trafikansvariga underskattar 188:ans betydelse:

– De måste förstå hur beroende man är av den här bussen när man bor i Sköndal. Att åka via Norra Sköndal är ett alternativ men bor man i andra änden av Sköndal är det väldigt långt att gå dit, säger hon när vi träffar henne vid hållplatsen på Gullmarsplan.

Pendlaren Petra Jansson tycker inte att kollektivtrafiken har utökats i takt med folkökningen i Sköndal.

Pendlaren Petra Jansson tycker inte att kollektivtrafiken har utökats i takt med folkökningen i Sköndal.

Mattias Kamgren

Problem även på morgonen

Just den här eftermiddagen är det dock lugnt. Bussarna avgår i tid och tillräckligt tätt för att inte bli fulla. Förklaringen kan vara att det är sportlovsvecka med många bortresta.

Pendlaren Anita Ilola säger att det ser helt annorlunda ut en ”vanlig” vecka.

– De har för lite platser när det är som mest folk. Jag har mejlat SL flera gånger och frågat vad de har för planer på att utvidga trafiken till Sköndal, säger hon.

Även i morgonrusningen från Sköndal uppstår ofta trängsel, vilket sköndalsbon Tina Melander vittnar om. I förra veckan hörde hon av sig till Mitt i, efter att ha blivit förbiåkt av två fullsatta bussar.

– Om du ska prata med SL, fråga om det är meningen att man ska behöva lägga till 30 minuter för att komma i tid till jobbet, säger hon.

I eftermiddagsrusningen är det ofta lång kö till 188:an vid bussterminalen i Gullmars.

I eftermiddagsrusningen är det ofta lång kö till 188:an vid bussterminalen i Gullmars.

Mattias Kamgren

Förare bekräftar trängsel

Mats Runnström, chaufför på bussbolaget Keolis, brukar köra 188:an. Han bekräftar bilden av trängsel.

– Det är sant att det kan vara väldigt mycket folk på den ibland. Det skulle kanske vara fler ledbussar. Men jag tycker att folk är rätt så glada ändå, säger han.

Mitt i begärde ut klagomål till SL på 188:an. Sedan årsskiftet 2021/2022 har det kommit in 171 synpunkter gällande antingen trängel, förseningar eller uteblivna avgångar

Presstjänsten på Region Stockholms trafikförvaltning menar att de klagomålen måste sättas in i ett perspektiv.

– Linje 188 kör ungefär 890 avgångar en normal vecka. Tänker man sig att ungefär 40 veckor om året är veckor när man kör normaltidtabell, utgör bara dessa veckor tillsammans 35 600 avgångar, säger Elin Lindström, presskommunikatör på Region Stockholms trafikförvaltning.

Hon påpekar också att turtätheten på 188:an faktiskt utökades för fyra år sedan – från sju minuter till fem minuter mellan bussarna i morgonrusningen från Sköndalsbro.

”Okej att man får stå”

Den negativa bilden av 188:an delas heller inte av alla. Vid Gullmarsplan träffar Mitt i flera resenärer som tycker att trafiken fungerar bra.

– Den går lite för sällan mitt på dagen bara. Rusningstrafik är rusning, då tycker jag det är okej att man får stå. Så länge äldre kan sitta ner är det helt okej, säger Ylva Blom.