Planerna för de omtalade p-husen på Horisontvägen och Pilotgatan i Skarpnäck som ska byggas på med bostäder har tagit ett steg framåt under hösten. Ett förslag där antalet bostäder bantas från 255 bostäder till 188 bostäder har vunnit gehör hos den nya majoriteten i stadsbyggnadsnämnden.

5-6 våningar

Påbyggnaderna föreslås bli två till fyra våningar och då skulle p-husen med bostäder bli 5–6 våningar höga.

Ett nytt förslag som i större utsträckning ska ta hänsyn till Skarpnäcksstadens kulturhistoria ska ställas ut för granskning där intresserade har chans att tycka till. Någon gång nästa år är det tänkt att planerna klubbas av politikerna.

Önskar variation

Nämndens ordförande Jan Valeskog (S), Maria Hannäs (V) och Cecilia Obermüller (MP) lämnade i spetsen för sina partier ett särskilt uttalande enligt följande: 

"Nämnden ser gärna en större variation avseende lägenhetsstorlekar. Det är viktigt att åstadkomma då det finns en stor efterfrågan även på större lägenheter och ett tillskott på endast smålägenheter är inte optimalt."