182 nya bostäder i ett lamellhus, som även får förskola och utrymme för kafé. Foto: Stockholms studentbostäder

182 studentbostäder byggs på Lappkärrsberget

Stockholms studentbostäder, SSB, ska bygga ytterligare 182 lägenheter på Lappkärrsberget vid Stockholm universitet.

  • Publicerad 15:15, 16 feb 2021


Under hösten 2020 invigdes de första av 800 nya studentbostäder på Campus Lappis i bostadsområdet Frescati. Nu kommer bygget, som är Sveriges största studentbostadsområde, expanderas med ytterligare 182 lägenheter med en beräknad inflyttning juli 2023.

Lägenheterna byggs i anslutning till de nya husen från i fjol. Nybygget blir ett så kallat lamellhus med bostäder som också innehåller en förskola och kafélokal. Det nya huset bidrar till att campuset får 3000 studentbostäder totalt. I anslutning till området ska man även bygga en gemensam utemiljö.

- Nyproduktionen är en helt central del i att kunna utveckla området för att över tid lyfta hela det och skapa ett ännu mer attraktivt Campus Lappis. När denna del av Lappkärrsberget blir fullt utbyggd, så har vi skapat 479 nya bostäder och är på väg mot vårt långsiktiga mål med 10000 bostäder i SSSBs bestånd, säger Ingrid Gyllfors, vd för Stockholms studentbostäder, i ett pressmeddelande.

Peab kommer att påbörja bygget i höst och byggnaden planeras att uppföras i sex till nio plan. Av de 182 studentlägenheterna är 177 stycken 1 rum och kök mellan 21 och 24 kvadratmeter. Fem lägenheter är planerade som 2 rum och kök på cirka 34 kvadratmeter.