Den röda byggnaden har ansetts alltför kulturhistoriskt värdefullt för att rivas – men samtidigt har ingen verksamhet kommit igång inne i huset. 1800-talstorpet Solbacken, som ligger vackert beläget vid Hässelängen i Hässelby gård, har stått tomt i närmare sju år. Den tekniska statusinventeringen som nyligen gjordes pekar på att byggnaden är i behov av stora tekniska upprustningar.

– Vi har upptäckt skador i grunden och i diverse bjälklag. Huset behöver genomgå omfattande renoveringar. Det finns även skador i form av insektsangrepp, säger fastighetskontorets förvaltare Tomas Kidane.

1800-talstorpet Solbacken i Hässelby gård står alltjämt tomt – inget kafé öppnar denna sommar trots att staden hade öppnat för det på förhand. Birgitta Levin Olsson tycker staden struntar i torpet och hon brukar själv gå förbi och vakta det tillsammans med andra hundägare, säger hon.

1800-talstorpet Solbacken i Hässelby gård står alltjämt tomt – inget kafé öppnar denna sommar trots att staden hade öppnat för det på förhand. Birgitta Levin Olsson tycker staden struntar i torpet och hon brukar själv gå förbi och vakta det tillsammans med andra hundägare, säger hon.

Filip Magnusson

Någon verksamhet kommer alltså inte öppna i huset i sommar. Många ute vid Hässelängen är frågande till vad staden egentligen vill göra.

– Jag måste ofta stänga grinden. Vi med hundar går runt torpet dagligen numera, vi vaktar det helt ideellt. Förhoppningsvis minskar det inbrotten eller klottret, säger Birgitta Levin Olsson, som vi träffar vid torpet.

Nytt klotter på torpet

Hon har bott i Hässelby gård nästan hela sitt liv. Under det senaste året har det klottrats på torpet.

– Ett kafé vore ju perfekt här. Det tror jag alla tycker.

Men prognosen för Birgittas önskemål är alltså dyster.

– För stunden kan vi inte hyra ut byggnaden. Den uppfyller varken säkerhetskraven eller önskvärd standard, säger Tomas Kidane.

Läs mer: Solbacken kan öppnas upp nästa sommar

På närmare sju år har staden alltså inte kommit någonstans kring torpet, trots att intressenter finns.

– Vi behöver nu se över hur vi ska gå vidare. Vi hoppas ha svar senare till hösten om inriktning. Under tiden kommer vi att sköta om tomten, säger Tomas Kidane.

Är det uteslutet att ni river torpet?

– Det kommer att beslutas längre fram. I dagsläget vet vi inte. 

1800-talstorpet Solbacken i Hässelby gård står alltjämt tomt – inget kafé öppnar denna sommar trots att staden hade öppnat för det på förhand. Birgitta Levin Olsson tycker staden struntar i torpet och hon brukar själv gå förbi och vakta det tillsammans med andra hundägare, säger hon.

1800-talstorpet Solbacken i Hässelby gård står alltjämt tomt – inget kafé öppnar denna sommar trots att staden hade öppnat för det på förhand. Birgitta Levin Olsson tycker staden struntar i torpet och hon brukar själv gå förbi och vakta det tillsammans med andra hundägare, säger hon.

Filip Magnusson

Intressenter som vill bedriva verksamhet har ju funnits hela tiden, varför gjorde ni inte en statusinventering direkt 2016?

– Vi gör vårt bästa nu för att komma framåt i frågan, säger Kidane.

En man som vi träffar nedanför torpet, men som inte vill ha sitt namn i tidningen, tycker att torpet vore perfekt för en social verksamhet med odlings- och planteringsskola. Han har dock inga höga tankar om att staden ska få till det.

– Det känns inte som att någon från stadens sida bryr sig. Det händer absolut ingenting. Mer än att huset förfaller, säger han.

Gördis och Bertil Lundkvist bor precis ovanför Solbacken i Hässelby gård. "Våffelstuga och kafé som förr vore ju jättebra för hela området, men inbrotten som skett är ju ett problem. Jag tror det är svårt hitta ideella föreningar som kan driva något där, någon privat aktör känns ju inte aktuell", säger Bertil.

Gördis och Bertil Lundkvist bor precis ovanför Solbacken i Hässelby gård. "Våffelstuga och kafé som förr vore ju jättebra för hela området, men inbrotten som skett är ju ett problem. Jag tror det är svårt hitta ideella föreningar som kan driva något där, någon privat aktör känns ju inte aktuell", säger Bertil.

Filip Magnusson

Ligger lite avskilt

Samtidigt anser de Mitt i pratar med i området att det finns risker med att öppna något. Andelen missbrukare och kriminella som hänger i området har ökat på senare år säger de. Torpet ligger lite avskilt utan direkta grannhus.

– Flera flerbostadshus drabbas av förrådsinbrott just nu. Ingen aktör ska ju behöva öppna i torpet och få inbrott direkt. Men något måste göras därinne, känner jag, säger Birgitta.

Så sent som i april 2022 verkade en överenskommelse mellan staden och en aktör nära. Det handlade framför allt om kafé, odling och kursverksamhet.