Kostnaden för renoveringen av kommunägda herrgårdsvillan gick från 6 miljoner till 25 miljoner kronor – utan att politiker eller tjänstemän drog i bromsen, vilket Mitt i tidigare har rapporterat om. Renoveringen utreds av en extern granskare.

Nu vill oppositionen sätta fokus på en annan fastighet på Sättra gårds naturreservat: Trädgårdsmästarbostaden vid Upplands Väsby båtklubb.

– Huset är obebott och i dåligt skick. Att ha ett hus som står och blir mer fallfärdigt utan att åtgärder vidtas är beklagligt, säger oppositionsråd Oskar Weinmar (M).

Oppositionen vill utreda en avstyckning och försäljning av byggnaden. Den står på en fastighet som tillhör naturreservatet, men det borde inte vara ett hinder anser Oskar Weinmar.

Oskar Weinmar (M), numera oppositionsråd i Upplands Väsby.

Oskar Weinmar (M), numera oppositionsråd i Upplands Väsby.

Moderaterna

– Det bör gå att skilja på byggnaden och övriga fastigheten på ett sätt som inte nämnvärt försämrar naturreservatets funktion, säger han.

Moderaterna fick igenom sitt initiativ om utredning av försäljning på kommunstyrelsens senaste sammanträde. Men andrahandsyrkandet om att "inga mer skattepengar ska gå till renoveringen" avslogs.

– Vi lyckades i alla fall tydliggöra för Väsbyborna skillnaderna mellan oss och styret. Vi vill inte att det ska gå mer skattepengar till den här fastigheten, de vill fortsätta ha möjligheten att kunna renovera.

Försäljning utreds

Roland Storm (VB), ordförande i teknik- och fastighetsutskottet säger att Mittenstyret inte har diskuterat en försäljning av trädgårdsmästarbostaden. Däremot har kommunstyrelsen fattat beslut att överlämna ärendet till kommunledningskontoret för beredning.

– Tidigare KS-beslut innefattar att säkerställa teknik- och fastighetsutskottet möjligheter att inventera byggnader som inte är verksamhetslokaler. I det ingår hur dessa ska förvaltas framöver. Vi avvaktar nu den utredningen.

Han pekar på att trädgårdsmästarbostaden ligger inom ett naturreservat med speciella bestämmelser.

– Inte ens kommunen kan ändra bestämmelser i ett naturreservat och kan till exempel inte bevilja avstyckning eller bygglov, utan det avgörs av länsstyrelsen.