En visionsbild som visar hur området kan komma att se ut i framtiden. Foto: Södergruppen arkitekter

170 bostäder planeras vid Säbyholm

I området kring det gamla naturbruksgymnasiet så klarnar planerna för hur utvecklingen ska se ut framåt. Nu kan du åter säga din mening om 170 nya bostäder, återskapande av badplats och mer där till.

  • Publicerad 11:45, 26 jan 2022

Det är mycket på gång vad det gäller detaljplaner i Upplands-Bro just nu.

Ett detaljplaneförslag som berör Säbyholm och området kring det gamla naturbruksgymnasiet var ute på samråd under perioden november 2018 - januari 2019.

Nu har detta förslag bearbetats och politiken har beslutat att skicka ut det hela på granskning.

Det här innebär att invånarna ännu en gång har chansen att tycka till om planerna för Säbyholm.

Syftet med planen

Det gamla naturbruksgymnasiet omvandlades under perioden 2014-2017 till bostäder. Det var då en ny detaljplan för området också togs fram.

Syftet är att kunna bygga fler bostäder, närmare bestämt 170 stycken.

Vad tror du om planen för området? Diskutera gärna på Mitt i:s Facebook! Foto: Södergruppen arkitekter

Detta ska byggas

Förslaget som det ser ut nu innehåller både villor, parhus, radhus och lägenheter i en mindre form av flerbostadshus.

Allt som byggs nytt ska enligt den tänkta planen "gestaltas så att de passar in i den kulturhistoriska miljön", skriver kommunen.

Planen: 50 lägenheter vid historiskt byggnad i Bro

Parkkänslan i de centrala delarna av Säbyholmsområdet, samt även skogsområdet i östra delen ska bibehållas. Detta gäller även skyddsvärda delar av parkområdet och vissa träd.

Badplats återskapas

Badplatsen på udden i Säbyholmsviken ska återskapas. Två befintliga bryggor kommer även att restaureras för att möjliggöra båtplatser för mindre båtar. Även den större bryggan vid vikens sydspets kommer att byggas om.

Perioden för granskning är 24 januari - 21 februari. Du har chans att tycka till om planen för Säbyholm genom att skriva eller mejla till kommunen.

Mer information om hur du går tillväga för att göra det finns på kommunens webbplats.

Informationsmöte om planerna

Ett informationsmöte kommer att genomföras onsdagen den 2 februari där förträdare för kommunen och exploatören berättar mer om planerna.

Detta möte genomförs digitalt, vill du delta så finns all info hur du gör detta på Upplands-Bros webbplats.

Trerummare helt utbrunnen på Rosgården i Bålsta

Under måndagskvällen brann det i en lägenhet i Bålsta. Då räddningstjänsten kom till platsen slog redan lågor ut ur fönstret. – Jag och räddningstjänsten i Bålsta var först på plats, då var det en...tisdag 24/5 16:39

Årets novelltävling börjar med en workshop

Barn och unga kan vara med Nu finns det chans för alla barn och unga i Upplands-Bro att ta del i bibliotekets årliga novelltävling. Det hela börjar med en workshop på kulturhuset i Kungsängen den 25 maj.tisdag 24/5 14:07