Jacobiskolan. Grundskolecheferna Happy Hilmarsdottir och Teddy Söderberg (infällda) arbetar för att göra plats för Jacobiskolans elever på de kommunala skolorna. Foto: Louise Bornhall, Susan Ottosen och Liza Simonsson/Lizafoto.

17 skolor aktuella för Jacobiskolans elever

17 kommunala skolor i Järva och västerort är nu beredda på att ta emot Jacobiskolans elever. Alla elever har erbjudits plats. Samtidigt har fallet nu hamnat i förvaltningsrätten.

  • Publicerad 07:35, 16 apr 2022

Vår erfarenhet är att alla inte tackar ja

Stiftelsen för Bildning i Sverige AB, tidigare Al-Azharstiftelsen, har överklagat Skolinspektionens beslut att återkalla stiftelsens godkännanden att driva skolor.

Föräldrar hoppas Jacobiskolan kan räddas kvar

Det betyder att den muslimska friskolan Jacobiskolan i Vällingby, som enligt Skolinspektionens beslut skulle stänga sista juni, kommer få bedriva verksamhet åtminstone fram tills att förvaltningsrätten tagit slutgiltigt beslut.

Jacobiskolan. Jacobiskolans ägare, Stiftelsen för Bildning i Sverige AB, har överklagat beslutet från Skolinspektionen om att godkännandena dras in. Foto: Louise Bornhall

Väntar på föräldrarnas svar

I både Järva, där cirka 400 av Jacobiskolans 700 elever bor, och i Hässelby-Vällingby och Spånga, där knappt 200 av eleverna bor, har samtliga vårdnadshavare nu erbjudits att börja i en kommunal grundskola till hösten.

– Vi erbjuder platser i samtliga våra 13 skolor i Järva, alla tar emot. Nu ska vårdnadshavarna tacka ja. Vi har i uppdrag att se till att alla elever är är inskrivna på en skola, säger Happy Hilmarsdottir.

Hur många väntar ni er tackar ja?

– Det har vi ingen aning om just nu. Vår erfarenhet är att alla inte tackar ja, utan att en del väljer friskolor. Men vi arbetar för att få plats med alla 400. Vi välkomnar dem.

Enligt Teddy Söderberg, grundskolechef i Hässelby-Vällingby och Spånga, behöver man avvakta ett tag innan man vet om vårdnadshavare vid Jacobiskolan tackar ja till de erbjudna kommunala platserna man fått. Foto: Liza Simonsson/Lizafoto

Alla skolor används. Alla 13 kommunala grundskolor i Järva används när elever från Jacobiskolan nu erbjudits nya skolplatser till hösten, enligt Happy Hilmarsdottir, grundskolechef i Järva. Foto: Susan Ottosen

Enligt Teddy Söderberg, grundskolechef i Hässelby-Vällingby och Spånga, väntas Grimstaskolan, Vällingbyskolan, Loviselundsskolan och Hässelbygårdsskolan ta emot störst del av eleverna som bor i västerort.

– Men vi har ännu ingen bild av hur vårdnadshavarna ställer sig till erbjudandena. Det kommer nog dröja innan vi kan ge en bild av det, säger han.

Fortsatt skolverksamhet i byggnaderna

Mitt i har utan framgång försökt nå det juridiska ombudet för Stiftelsen för Bildning i Sverige. Vi har även ända sedan beslutet från Skolinspektionen 17 mars försökt nå Jacobiskolans rektor Hussein Ibrahim för en kommentar. På ett öppet möte på Kista träff för tre veckor sedan, där Liberalerna deltog, hävdade dock Hussein Ibrahim att nio av 10 elever på skolan blir behöriga till gymnasiet.

Det kommunala fastighetsbolaget Sisab, som äger lokalerna, ser byggnaderna som skollokaler oavsett vem som driver skola här framöver.

– Fastigheten är planerad för skola och det styrs även av detaljplanen. Så ja, vi ser skolverksamhet i fastigheten, säger Thomas Pella Bergsell, kommunikationschef på Sisab.

Upprört bland föräldrar efter beslutet om Jacobiskolan

400 av Jacobiskolans elever bor i Järva

Skolinspektionen stänger omstridd Vällingby-skola

Detta har hänt inom skolkoncernen

2017: Granskade Diskrimineringsombudsmannen, DO, grundskolan i Vällingbys dåvarande val att ha könsuppdelad idrott. DO slog fast att det skulle kunna göra att elever diskriminerades och efter det ska uppdelningen ha upphört, enligt skolan.

2019: Dömdes grundaren till stiftelsen samt tre andra personer till fleråriga fängelsestraff. Det sedan de tog ut 11 miljoner kronor som egentligen skulle ha gått till skol- och förskoleverksamheten i Vällingby och Hjulsta. De fyra tvingades betala tillbaka nästan 4,5 miljoner i skadestånd till stiftelsen.

Pengarna skulle användas till att starta en bankverksamhet, men våren 2016 fick de avslag av Finansinspektionen. Enligt stiftelsen var syftet att säkra skolverksamheten och tillhandahålla lån till den muslimska gruppen i Sverige, vars religion förbjuder lån mot ränta. Men enligt domstolen var detta inte förenligt med stiftelsens ändamål.

2020: Beslutade utbildningsnämnden i staden att dra in tillstånden för Al-Azhars förskolor i Vällingby och Hjulsta. Enligt nämnden hade stiftelsen inte lyckats redovisa vad skattepengarna används till och man anses sakna ekonomiska förutsättningar att följa föreskrifterna. Beslutet verkställdes 2021.

2021: Skolinspektionen stänger två Al-Azharskolor i Örebro, sedan man bland annat fått uppgifter om att en person valts in i styrelsen som återvänt till Sverige från Syrien, där han i samband med krig ska ha haft som syfte att ansluta sig till en terrororganisation. Han ska enligt uppgifter från Säpo under 2021 vara anhängare av våldsbejakande islamism. Enligt Säpos bedömning skulle Al-Azharstiftelsen i Örebro vara en verksamhet där barn troligtvis utsattes för radikalisering.

2022: Skolinspektionen drar in tillståndet för Jacobiskolan i Vällingby och för två gymnasieskolor i Stockholm och Göteborg som det stiftelseägda företaget Edinit AB driver, International IT College of Sweden i Vasa-stan och dess systerskola i Göteborg. Beslutet överklagas till förvaltningsrätten.

Visa merVisa mindre