Stockholms stad satsar 17 miljoner kronor på att bygga enkelriktade cykelbanor på den 200 meter långa sträcka av Gamla Tyresövägen där det än så länge saknas – mellan Flygledargatan och Flatenvägen/Sandåkravägen. Dessutom ska gångbanorna breddas.

Satsningen var uppe för genomförandebeslut i trafiknämnden den här veckan. Arbetet väntas bli klart under 2023. Sträckan är en del av det primära cykelstråket i Stockholms stads färska cykelplan.