De två projekten planeras på varsin sida om Storgatan.

Enligt kommunstyrelsens ordförande Sara Kukka-Salam (S) ett resultat av rödgröna styrets nya "snabbspår" för hyresrätter.

– Väldigt roligt. Efter ett halvår vid makten fattar vi beslut om de 150 första nya hyresrätterna. Det är tydligt att marknaden uppfattat signalen, här i Solna vill vi ha hyresrätter.

På Göran Perssons väg planerar Wåhlin fastigheter att bygga 40-50 hyresrätter ovanpå sitt p-garage.

Hus mellan husen

På Jungfrudansen vill PFA Bostad uppföra 100 hyresrätter i tre eller helst fyra hus.

De rundade husen föreslås byggas mot gatan på en del av gårdarna mellan befintlig bebyggelse.

På bilden tre hus, men både staden och fastighetsägaren hoppas på fyra, planeras på gårdarna med front mot Jungfrudansen.

På bilden tre hus, men både staden och fastighetsägaren hoppas på fyra, planeras på gårdarna med front mot Jungfrudansen.

Solna stad

– På det sättet blir Jungfrudansen mer av en stadsgata och det är ett smart sätt att få många hyresrätter utan att nalla på befintliga boendekvaliteter, säger Sara Kukka-Salam.

Finns inte en risk för just det när man bygger mellan husen?

– Det blir ett annat uttryck, men det kommer med många positiva saker också. Gatan blir mer levande med service i bottenplan.

Så sent som i somras stoppades, efter en utdragen domstolsprocess, ett nytt hyreskvarter i Hagalund på grund av att det skulle hamna för tätt inpå befintlig bebyggelse.

Den risken ser inte Kukka-Salam på Jungfrudansen.

– Vi har en ambition att utveckla Solna tillsammans med de boende. Vi pekar ut en plats och en möjlighet, sen har vi en ordentlig dialog om hur man utformar byggnationen. Jag är helt säker på att vi kommer hitta bra lösningar.

"Måste göras varsamt"

Oppositionen är inte lika säker.

– Nya styret vill bygga hyresrätter till varje pris. Men det är viktigt nu att inte bli för ivriga. När man jobbar med förtätning måste det göras väldigt varsamt. Det krävs bra dialog med de boende och det blir lite av ett test för den nya majoriteten att få i mål det här, säger Lars Rådén (M).

Kristdemokraterna är kritiska mot att det görs avsteg från rådande riktlinjer med en viss andel stora lägenheter om 100-110 kvadratmeter, till förmån för "bra planlösningar".

– Vi vill att barnfamiljer som växer ska kunna bo kvar i Solna, därför behövs också större lägenheter. Sen tycker jag att det är principiellt fel att frångå riktlinjer vi tagit i fullmäktige, säger oppositionsrådet Samuel Klippfalk som meddelar att KD därför kommer att rösta nej till båda byggena.