Den 15 juni samlades kommunfullmäktige till ett sista möte innan sommaren. Bland en rad ärenden återfanns bland annat den detaljplan för Säbyholm som rönt debatt och protester från framförallt boende i området.

Blandad bebyggelse

Förslaget innehåller både villor, parhus, radhus och lägenheter i en mindre form av flerbostadshus.

https://www.mitti.se/nyheter/de-tar-trygghetssnacket-innan-politikerna-beslutar/repvfc!buiSIT6t8EXVILlKtOQtw/

Planområdet är beläget i närheten av det gamla naturbruksgymnasiet som tidigare inhyst både elevhem och allehanda verksamhetslokaler. Historien i området sträcker sig tillbaka till 1910-talet.

170 har blivit 140

Det som hänt med planerna efter granskningen av detaljplaneförslaget är att de 170 planerade bostäderna istället blivit 140.

I möteshandlingarna till fullmäktige framgår att man även lagt till ”bestämmelser som förtydligar hur detta ska styras”.

https://www.mitti.se/nyheter/ett-steg-narmare-gang-och-cykelvag-langs-rosaringvagen/repvfc!@5hjZr@nkiihUFsvBCnMxQ/

Den slutgiltiga detaljplanen har även bestämmelser som berör högsta tillåtna nockhöjd samt möjligheten att inreda vind i vissa av byggnaderna har tagits bort.

Alla var för – utom MP

Samtliga partier röstade för detaljplaneförslaget förutom Miljöpartiet som yrkade på avslag. Därmed gick detaljplaneförslaget igenom.

– Miljöpartiet har lyssnat in synpunkter och ser stor potential för en varsam utveckling som på ett bättre sätt tillvaratar Säbyholms unika värden, säger Miljöpartiets gruppledare Sara Ridderstedt.

Sedan tidigare är det känt att även badplatsen vid Säbyholmsviken kommer att återskapas som en del av planerna för området.

Valet närmar sig med stormsteg. Söndagen den 11 september är det dags att ta ställning till vem du vill ska leda Upplands-Bro kommun, Region Stockholm och Sveriges Riksdag.

Mitt i har under våren och sommaren ställt frågor till partiernas toppkandidater i Upplands-Bro kommun.

Tanken är att du som Upplands-Brobo och väljare ska kunna bilda dig en uppfattning om hur respektive parti ser på stora frågor som präglar kommunen nu och framöver.

Vi började i den brännheta frågeställningen: Hur ska Upplands-Bro växa?

Därefter tog vi tag i frågan: Vilken är den enskilt viktigaste faktorn för att öka tryggheten i Upplands-Bro?

Nu fortsätter vi med den tredje frågan.

Denna lyder: Hur ska ni värna Upplands-Bros natur och landsbygd men samtidigt välkomna nya kommuninvånare?