Karlaplans almar har länge stått ståtliga, men nu visar flera av dem tydliga tecken på almsjuka.

I somras tog staden ner två - till vintern blir det ytterligare 14.

– Det är alltid illa när sjukdomen kommer in på ett sånt här område, säger Malinda Flodman vid trafikkontoret.

Hon står vid fontänen och blickar ut över träden. De flesta har de gröna löven kvar, men på fjorton har de redan vissnat bort.

Alla almar på Karlaplan har vaccinerats med medlet Dutch Trig men vaccinet skyddar inte mot spridning via rotkontakt mellan träden.

– Det är på det sättet almarna här har blivit sjuka.

När en alm har blivit smittad finns inget botemedel. Då gäller det att ta ner de träd som drabbats.

– Annars ger man almsplintborren en chans att föröka sig. Den flyger från träd till träd och sprider smitta.

Åtta almar togs bort på Karlaplan under vintersäsongen 2020-2021. Den här vintern kommer nästan dubbelt så många försvinna.

Därefter ska Stockholm stad plantera nya.

– Antingen helt andra trädsorter eller annan typ av alm. Tidigare planterade man mycket almar för att det är så fint. I dag tänker vi att det är bättre att ha olika sorters träd för att minska risken för sjukdomar.

Men ett tag framöver kommer det att se lite glest ut.

– Riktigt så här stora träd kan vi ju inte plantera. Det är också svårt att plantera enstaka träd och vi vill behålla den runda formen så vi väntar förmodligen tills vi har större sektioner där vi kan plantera flera träd i taget. Det kommer att vara lite glesare här i åtminstone ett år.

Känsligt läge

Stockholms träd engagerar många, enligt Malinda Flodman.

– De är jätteviktiga för både invånare och staden. När vi tar ner sjuka almar är det för att vårda trädbeståndet.

På frågan om vi kommer att ha kvar Karlaplans almar i framtiden svarar hon att det är ett känsligt läge.

– Vi har så många fina, stora almar och varje år förlorar vi några av dem. Det går inte att skydda alla oavsett vad vi gör. Vi är glada så länge vi får ha kvar dem.

– Det måste ju göras men jag hoppas inte att man gör något överilat. Man måste ta prover på alla almar först och göra en ordentlig undersökning. Det här är ingenting att hålla på och protestera emot. De är sjuka, det ser jag ju, säger Barbro Åredal.

– Det är många kvar så det känns ganska okej. Men det är såklart tråkigt för det är fint här. Jag hoppas bara de planterar några andra träd här som smälter in på något snyggt sätt. Så att det inte är så glest, säger Ingrid Malmborg med lille Ted i knät.

– Jag har sett att träden är i jättedåligt skick. Det är verkligen tragiskt. När jag är ute och går med min vännina som också bor här så brukar vi prata om hur synd det är att träden har blivit så dåliga. De har redan fällt träd här i våras. Därför är det redan glest på flera ställen. De får plantera andra träd som är mer resistenta till sjukdomar, säger Anneli Lagerberg.

Ulf Söderberg och Richard Kuylenstierna bor i krokarna och har varit vänner sedan 65 år tillbaka.– Jag protesterade en gång i tiden bland almarna i Kungsträdgården. På den tiden var det friska träd. Men nu är det här sjuka träd som sprider sig så då måste man ta ned dem. Det är väldigt tråkigt alltså, säger Richard.– Vi får väl aldrig uppleva de nya, fullvuxna träden som kommer planteras här. Eller kanske från himlen eller helvetet, säger Ulf.