Sedan den 24 augusti har Tyresöborna haft möjlighet att tycka till om kommunen. En medborgarundersökning skickas ut till 1 200 slumpmässigt valda Tyresöbor mellan den 24 augusti och 18 september. Svaren behöver komma in senast den 7 november.

Kommunen vill undersöka vilka områden och verksamheter som är viktigast för att Tyresöborna ska trivas. Undersökningens tre delar fokuserar på hur nöjda invånarna är med att bo i Tyresö, vad de tycker om kommunens verksamheter och hur nöjda de är med sin möjlighet till inflytande.

Det går att svara både digitalt och på papper samt på flera språk. Det är Statistiska centralbyrån (SCB) som utför undersökningen.

Bättre underlag för politiker

I förra årets medborgarundersökning fick förskolorna, skötseln av kommunens verksamheter och underhållet av den offentliga miljön höga betyg. Utvecklingsområden som identifierades var insyn och inflytande i kommunens verksamheter samt utbudet av laddstolpar.

Tyresö placerades över snittresultatet i Sverige.

Tanken med undersökningen är att politikerna ska få bättre underlag till att fatta beslut om framtiden för Tyresö. Resultaten kommer publiceras på kommunens hemsida i december.