Miljontals ton berg sprängs varje ut från de nya tunnelbanetunnlar som nu håller på att byggas ut i alla väderstreck. En stor del av detta skulle kunna i stället återanvändas lokalt som utfyllnad i olika byggprojekt, enligt en analys från Länsstyrelsen i Stockholm.

Enbart bygget av tunnelbanelinjen från Kungsträdgården till Nacka och Söderort har hittills producerats två miljoner ton berg. En tiondel av detta har man lyckats skeppa i väg med pråm till olika bostadsprojekt.

Bygget av nya tunnelbanan i Nacka genererar miljontals ton bergmassor som skulle kunna användas till lokala byggen.

Bygget av nya tunnelbanan i Nacka genererar miljontals ton bergmassor som skulle kunna användas till lokala byggen.

Pekka Pääkkö

Men resten har körts på lastbil, till största delen till Upplands Väsby men också till Vallentuna och Södertälje för att krossas där och senare köras tillbaka till Stockholm. Det innebär cirka 60 000 lastbilslass, räknat på ett snitt på 30 ton/bil.

Risk för dyrare byggen

De tunga transporterna ger tiotusentals ton i extra koldioxidutsläpp och kostar skattebetalarna hundratals miljoner.

– Hittills har vi haft ungefär 100 miljoner i extra kostnader för de här transporterna. Vi skulle kunna spara miljardbelopp om vi kunde få till mer av cirkulär och lokal masshantering, säger Niklas Bergman, chef för Förvaltningen för utbyggd tunnelbana.

Det som skulle behövas, menar både han och Länsstyrelsen, är betydligt mer av samarbete mellan byggentreprenörerna och mellan kommunerna i länet: Stora entreprenader skulle kunna byta massor med varandra. Betydligt mer skulle kunna krossas lokalt. Men det sker sällan eftersom sådan samordning saknas idag.

Niklas Bergman, förvaltningschef för Nya tunnelbanan vill få stopp på miljardslöseriet.

Niklas Bergman, förvaltningschef för Nya tunnelbanan vill få stopp på miljardslöseriet.

Region Stockholm

Stoppass av lokala opinioner

Ett annat problem är att de stenkrossar som skulle behövas ofta stoppas av lokala opinioner. Exempelvis Nacka är en av de kommuner som sagt nej.

– Ingen vill ha dem på sin bakgård. Men det finns också bra exempel på hur man kan krossa berg lokalt utan att det blir särskilt stora störningar. säger Niklas Bergman.

Ytterligare ett hinder är att myndigheterna de senaste åren har börjat klassificera en större del av bergmassorna som avfall, vilket har gjort det ännu svårare att hantera dem lokalt.

Ändå tycker Niklas Bergman att det rör sig framåt. Länsstyrelsen har det senaste året tagit fram en masshanteringsplan för ökad samordning inom länet, som snart ska klubbas.

– Berget behövs. Men det finns en risk för dyrare byggen om man inte löser det här. Det skulle dessutom vara mycket bättre för miljön, säger Niklas Bergman.