I juni förra året sjösattes det nya stadsbusslinjenätet i Enköping. De största förändringarna innebar att nio tätortslinjer och en landsbygdslinje blev till tre linjer. Linje 21, 22 och 23 som skulle gå i skytteltrafik.

Dessutom skulle bussarna gå oftare.

Ett av UL:s mål med det nya stadsbusslinjenätet var att fler Enköpingsbor skulle välja bussen framför bilen. Resenärerna skulle bli fler.

Sedan det nya linjenätet togs i bruk har det varit ett hett debattämne i de lokala Facebookgrupperna. Flera Enköpingsbor har rapporterat att det inte verkar vara så många som reser med de nya bussarna. "Det är det visst, jättemånga", har andra kommenterat.

Så hur har det då egentligen gått för UL:s satsning? Bra. Eller mycket bra om du frågar dem. Enligt Cecilia Linder (M), ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden i Region Uppsala, visar UL:s statistik över antalet resenärer, sedan det nya busslinjenätet sjösattes, att man idag levererar den kollektivtrafik Enköpingborna vill ha.

– Det ska vara enkelt och attraktivt att välja bussen, och det målet har vi nått med råge, säger Cecilia Linder (M) i en kommentar.

UL:s egna statistik visar att antalet resande ökat månad för månad sedan de nya linjesträckningarna infördes i juni förra året. I juli var antalet resande 26 900, i september 41 700 och har sedan ökat sedan dess. Toppnoteringen gjordes i januari då 55 900 resenärer åkte med stadsbussarna.

Det vill säga drygt 1 800 resenärer om dagen. Siffrorna för januari är också den färskaste månadsstatistiken som finns att tillgå.

Ett kortsiktigt mål med det nya bussnätet var att på ett år fördubbla antalet resenärer jämfört med 2016. Det säger man sig redan nu ha lyckats med.