Faktum är att det är mycket och många som är borta. Det är fler som har levt och dött genom historien än som lever just nu, samtidigt på jorden. Det står ungefär 15 ”vålnader” bakom varje levande människa. Den stora merparten av dessa döda är och förblir bortglömda i historiens obarmhärtiga kliv framåt. Samma sak kommer att hända oss stockholmare– like it or not.

När jag knallar på våra många gånger historiedränkta gator tänker jag ofta att det är så in i norden viktigt att försöka levandegöra eller åtminstone hålla några av de bortgångnas minnen vid liv, även om så bara för ytterligare någon generation.

Samma sak med särskilda händelser och platser. Annars kan det hända att stollarna tar över. Stollar som Ior Bock (googla). Han påstod att mänskligheten uppstod vid hans sommarstuga utanför Helsingfors för 50 miljoner år sedan.

Det är lika galet som att påstå att universum är 6 000 år gammalt, som någon i riksdagen sa nyligen.

Så därför – grattis till Nobelpriset Svante Pääbo, biologen från Bagarmossen, vars forskning knyter ihop dagens människa med folk som gick upprätt för 300 000 år sedan.

Håll historien och vetenskapen vid liv. Annars kanske någon i framtiden påstår att Strindberg, Gustav III elller Robyn inte ens funnits. Hur skulle det se ut?

https://www.mitti.se/nyheter/arets-nobelpristagare-uppvaxt-i-bagis/repvjc!8E2O8gt20EelFKBOPiKF7Q/