Till vänster en grupp Dalénumbor i protest mot en planerad förskola. Till höger Rosanna Róbertsdóttir. Foto: Pekka Pääkkö/Direktpress

KRÖNIKA: En känsla blir med tiden ett nytt system

Stopp! Sa en grupp Dalénumbor när det planerades för bygge av en förskola för hundra barn.

  • Publicerad 12:04, 19 jan 2022

Det här är en krönika på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens.

Nya
rikt-
linjer innebär en ny ribba,
troligen på
lång sikt

Nu har de fått gehör hos Lidingö stad som blivit varse om att det helt saknas riktlinjer för det utrymme barn ska ha att röra sig på i förskolor.

Nya riktlinjer innebär en ny ribba – troligen på lång sikt.

En känsla, en värdering börjar hos en enskild men vi språkas – den blir något gemensamt. När många prövar ett nytt perspektiv kan det ta fäste i kulturen och bli norm.

Under hösten har Lidingö stads medarbetare utbildats i hbtqi-frågor och ett nytt miljöprogram kan kanske – kanske inte – vända trenden där Lidingö hamnat på efterkälke i miljöarbetet.

En känsla blir med tiden nya normer som ger nya lagar. Systemen vi har att förhålla oss till lämnar i sin tur spår i den enskildes känslor, åsikter och värdegrund.

Med detta vill jag blåsa lite hopp i en januaridag med pandemi och klimatångest. Ett nytt år kommer med nya lokala initiativtagare.

God fortsättning och tack för allt jag får nöjet att rapportera om på Lidingö.