Om du har väldigt gott om tid till flyget och Arlanda – ja, då kan du välja väg 263 över Håtunaviken vid Erikssund. Annars inte – oavsett vad som skrivs på Trafikverkets hemsida.

Efter mer än tjugo års väntan har bygget av en ny svängbro äntligen kommit i gång, och det enbart 20 meter från den gamla. Inte så mycket av nybygget syns i dag, förutom en arbetsponton, en hög lyftkran och provisoriska arbetsytor vid stranden.

Den 13 meter breda bron ska vara klar 2024. Lång tid, javisst, men tidslinjalen vid byggen av så gott som all infrastruktur har sträckts ut för att få ner slutpriset. Entreprenören behöver därmed färre arbetare, färre maskiner och kan till och med jobba parallellt med ett annat uppdrag.

Naturligtvis bortser den statliga beställaren då från extra långa olägenheter som avstängningar­ med tillhörande köer och förseningar, både för privatbilister och nytto­trafik.

Den nya Eriksundsbron borde ha varit på plats för länge, länge sedan. Avståendet mellan­ sidoräckena är bara sex meter, vilket gör det svårt för tunga fordon att mötas.

Då har vi ändå inte räknat med de cyklister­ och fotgängare som inte har någonstans­ att ta vägen. Den nya bron får en avskild, tre meter bred, gång och cykelbana.

Det riktigt, riktigt, stora problemet är fortfarande att den gamla bron kan fastna i öppet läge, när körbanan vridits åt sidan.

Enligt Trafikverkets hemsida öppnas bron 1 000 gånger om året för passerande fritidsbåtar, så enbart en promilles stopp skulle vara illa nog. Men det är värre än så.

När det är riktigt varmt hjälper inte ens ett ständigt vattenstrilande över vägbanan för att hindra broklaffen från att svälla. Går att öppna, men inte att stänga.

I sommar ökar risken för stopp i trafiken. Och det rätt så kraftigt. Extra grusdamm kan lägga sig över både skarvar och mekanism. Eftersom toleransen redan är minimal, ja, följden är solklar.

Åker du västerut på E18 i sommar kan du inte undgå att märka vad som är på gång strax efter Västerås. Nu är jobbet definitivt i gång med att bygga bort den 25 kilometer saknade biten motorväg mellan Stockholm och bortom Örebro.

Därmed blir också en av Sveriges mest olycksdrabbade 2+1 sträckor ett minne blott. Men också här handlar det om lång byggtid. Klart någon gång under 2025. Bara ett körfält i vardera riktningen. Aj, aj…

Projektet med att göra 55:an till mötesfri 2+1 hela vägen till Uppsala syns än så länge betydligt mindre. Det gäller sträckorna Enköping­–Litslena (6,5 km) och Örsundsbro–Kvarnbolund (15,7 km).

Byggstart tidigast 2024. Den som trott något annat har fel. En glädjande förseningför några, motsatsen för andra. Det stora jobbet utförs inomhus på Trafikverkets kontor i Uppsala.

”Som vanligt” har alla kostnadskalkyler sprängts. Vad ska nu prutas bort utan att trafik­säkerheten äventyras, och hur ska man bli vän med de boende som tvingas till kanske en kilometerlång omväg för att korsa 55:an, eller ens komma ut i trafiken?

Jag har absolut en känsla av att vi får återkomma till Uppsalavägen – och det mer än en gång.