Hur brandfarliga är dagens elbilar? Efter det jag funnit misstänkt mycket locket-på hos myndigheter och bilbransch, ställde jag en del frågor i den här spalten i förra veckan.

Brandmästare Hasse Granholm vid Räddningstjänsten i Enköping-Håbo är tvärsäker i sitt svar:

”Det är inte elbilen i sig som är problemet, utan att alla moderna bilar är fulla med material som blir farliga vid brand; plast, isolering, glasfiber, kevlar. Riktiga giftbomber allihop”.

Jag backar bandet en aning.

Inte minst på sociala medier går det många rykten om att elbilar är farliga; att myndigheterna inte törs göra något - och det ska i sin tur vara av två skäl:

Litiumjon-batterier är nödvändiga för omställningen till fossilfria transporter. Ingen törs utmana de gigantiska ekonomiska krafterna i bilvärlden.

Från och till ser vi rubriker om att biltillverkare återkallar elbilar på grund av fel kopplade till batteridriften.

Verkar dramatiskt, men återkallningar är ändå vardagsmat. Vanligen är det fråga om komponenter styr- eller bromsystem. Eller avgasreningen.

I en mystisk ambition att försöka tiga ihjäl rykten och påståenden lägger alltså annars så talföra myndigheter locket på. Svårt också för en erfaren journalist att få fram statistik och klarläggande kommentarer.

En undanskymd instruktion till landets räddningstjänster på MSB:s hemsida ger ändå en bild av litiumjonbatteriets risker:

Termisk rusning, brand i batteriet (efter överhettning) Utsläpp av farliga gaser (främst frätande väteflourid) Återtändning av brunnet batteri (upp till ett dygn).

– På läsplattan i brandbilen har vi ett crashcard som via regnumret berättar vad det är för slags fordon vi är på väg till. Gasdrift, el, bensin eller diesel? Var sitter batteripaket eller gastank? Med de uppgifterna vet vi vilken angreppstaktik som ska användas.

Brandmästare Hasse Granholm, som berättar, har lång erfarenhet av bilbränder:

– Vi tar alltid på oss helkroppsskydd och andningsapparat. När en modern bil brinner uppstår det gaser. Vi undviker att gå nära. Inte minst komponenter i bältessträckare och airbags kan explodera.

Men i bilen sitter det kanske en fastklämd förare…?

– Rädda liv går alltid först. Vi har väl inövade metoder för att minimera risken både för bilisten och oss själva.

I den taktiken ligger antagligen massor av vatten. Ett brinnande litiumjon-batteri kan snabbt rusa iväg till över 1000 grader. Enligt MSB:s vägledning ska batteripaketet kylas ner till 150 grader.

– En vanlig brandbil har tre kubikmeter vatten. Räcker inte långt. Därför tar vi alltid med oss en tankvagn på tio kubik.

Hasse Granholm avrundar:

– Batterierna i elbilar och hybrider är inkapslade och placerade i skyddade utrymmen för att tåla svår yttre påverkan både i form av brand och kollision. Elbilar brinner inte oftare än andra fordon.

Min slutsats: Det vore utomordentligt bra om myndigheter och biltillverkare gick ut med information av det slaget. Att tiga ihjäl kritik och rykten brukar sällan - eller aldrig – vara en bra taktik.