Svar till signaturen ”Botkyrkabos” replik­ ”Det behövs fler åtgärder än städning runt stationen” i Mitt i nummer­ 20, 2024.

Vi är många som anser att utomhusmiljön runt Tumba centrum är i stort behov av upprustning. 

Därför är det glädjande att kunna berätta att upprustningsförberedande arbete planeras börja efter sommaren i år och arbetet med själva buss­terminalen börjar efter årsskiftet.

Planen är att skapa en ny buss­terminal, bättre trafiklösningar runt Tumba centrum och nya bostadshus i anslutning till bussterminalen. 

En väsentlig del i förnyelsen av bussterminalen är att skapa en tryggare­ plats än den är i dag. På grusslänten du nämner planeras tre flerbostadshus att byggas med verksamheter i bottenplan. Även det kommer­ att bidra till större trygghet.

Planen är också att göra det lättare och säkrare för cyklister att passera Tumba centrum.

Under byggnationen av den nya bussterminalen kommer det att finnas en tillfällig bussterminal på Munk­hättevägen.

Både bussterminalen och de nya bostadshusen planeras bli färdiga
i början av 2027.

Du kan läsa mer om projektet på kommunens webbplats.