Svar på insändaren från ”Mamma till fd elev” den 25 maj.

Du har helt rätt! Problemen försvinner inte för att en skola byter namn. För att utveckla skolan krävs det lösningar som ger effekt och framför allt att de pengar som går till skolan används till rätt saker.

Visste du att Botkyrka kommun under många år har betalat mångmiljonbelopp för tomma skolplatser? Varje år. Det är pengar som enligt lag inte kan användas till annat och därför fryser inne. Pengar som aldrig används men syns i budgeten. Bara för år 2024 har utbildningsförvaltningen uppskattat kostnaden för tomma platser till 43 miljoner.

Vi i Botkyrkas Bästa menar att Hemliga Mållgan inte behöver en egen skolplats. I stället vill vi satsa på de barn som finns på riktigt och är i behov av stöd för att kunna utvecklas i sitt lärande. Det är jätteviktigt.

När det gäller Storvretsskolan är det resultatet av sammanslagningen av Skogsbacksskolan och Storvretsskolan, som blir en F–9 skola. På så sätt sparas kostnader för lokaler och budgeten för skolorna stärks och gynnar eleverna i stället.

Det första förslaget var att den nya skolan skulle heta Skogsbacksskolan. Men vi politiker har beslutat, efter input från eleverna, att eleverna ska kunna få vara med och påverka det nya namnet på den nya skolan.

Det tycker vi ändå är en bra början. Vad tycker du? Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill veta mer om Botkyrkas skolor.

Storvretskolan skrotas – byter namn

Storvretsskolan går samman med Skogsbackaskolan och blir en ny F–9-skola.

Storvretskolan upphör att existera. Detta efter ett beslut som togs i veckan av Botkyrkas skolpolitiker.

I stället ska Storvretskolan ingå i en helt ny skolorganisation där man slår samman Storvretskolan (åk 4–9) med Skogsbacksskolan (åk F–3) och bildar en helt ny skol­enhet (åk F–9).

– Storvretskolan har haft en del utmaningar. Det här innebär att Storvretskolan som begrepp försvinner och det finns en möjlighet till nylansering av skolenheten, säger­ Willy Viitala (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Den nya skolstrukturen träder i kraft efter sommaren. Tanken är att eleverna ska fortsätta gå i sina befintliga lokaler och att det nya namnet ska bestämmas genom en namntävling på de två berörda skolorna.