Tema

Foto: Mostphotos

Engagera dig är smart – i livets största investering: ”Är värde”

Drar du dig för att engagera dig i din brf:s styrelse? Folke Höjmar har 25 års erfarenhet av styrelsearbete och menar att det finns goda anledningar till att du ska göra det – inte minst ekonomiska.

  • Publicerad 16:53, 20 okt 2020

Detta är en temaartikel på Mitti. Innehållet kan vara kommersiellt och är fristående från Mittis redaktionella material.

Många är rädda för att det ska innebära mycket arbete, men det beror på.

– Ofta är det den största investeringen som en människa gör. Ska man köpa bil så kanske man provkör 5-10 olika modeller, men det händer ju att människor köper bostadsrätter på första visning, och den är kanske 10–15 gånger dyrare än bilen, säger Folke Höjmar, som står bakom organisationen Boriks, Riksorganisationen för bostadsrättsinnehavare.

Att engagera sig i en bostadsrättsförenings styrelse ser Folke som ett sätt att sköta om den investering man gjort, då värdet av ens innehav påverkas mycket av föreningens skick.

– Det är att se om sin egen ekonomi, det är ingen nöjesförening vi pratar om utan det är ekonomiska värden i det här. Och går det snett så tar det lång tid att räta ut problemen i en förening, säger han.

Saknar man kompetens för att till exempel fylla posten som kassör finns det ändå gott om möjligheter att hjälpa sin förening, menar Folke Höjmar.

– Många är rädda för att det ska innebära mycket arbete, men det beror på. Många är kunniga på ett visst område och det kan utnyttjas i en förening på rätt sätt.

Kan adjungera till styrelsen

– Jag har inventerat och gått ut med enkäter till medlemmar – vad kan ni, vad har ni för profession. Vissa kan juridik, andra ekonomi och så vidare. Och dessa behöver ju inte gå med i styrelsen utan de kan ju jobba med andra saker, och adjungera till styrelsen, säger Folke.

I en tidigare artikel här tog vi upp en undersökning av Sveriges Bostadsrättscentrum som visade på att bostadsrättsföreningars medlemmar har ett lågt förtroende till sin styrelse.

”Största orsaken är information”

Folke Höjmar menar att dålig kommunikation från styrelsen till föreningens medlemmar spelar en stor roll i varför förtroendet inte är högre.

– Jag vill påstå att den största till orsaken till att föreningsmedlemmar känner litet förtroende till styrelsen är brist på information. Och det leder även till missförstånd och onödiga konflikter.

Att löpande informera medlemmar både digitalt och på papper, för att passa alla åldersgrupper, om vad som händer i en förening ser Folke som en möjlig väg för att skapa större förtroende i en förening.

– Informationsplikten skulle vara bättre mellan styrelse och vanlig medlem. När jag var ordförande under fem år i en förening så hade vi månatliga medlemsbrev, både i papper och digitalt, för att berätta vad som händer i föreningen, säger Folke.

Erfaren. Folke Höjmar har över 25 års erfarenhet av styrelsearbete, och startade för tio år sedan organisationen Boriks, Riksorganisationen för bostadsrättsinnehavare. Foto: Privat och mostphotos

Vem gör vad i styrelsen?

Styrelsens medlemmar kallas ledamöter och har som uppdrag att förvalta bostadsrättsföreningens fastighet och andra tillgångar. De ska företräda medlemmarnas frågor och arbeta för föreningens bästa. Här är en beskrivning av de vanligaste rollerna:

Styrelseordförande: Ansvarar för att kalla till och leda styrelsemöten. Ordföranden ser till att protokoll förs, samt kallar in suppleanter in ordinarie ledamöter inte kan delta.

Kassör: Har ansvar för allt som har att göra med föreningens ekonomi. Sköter bokföringen, har ansvar för in- och utbetalningar, gör deklaration och årsbokslut, och ser till att alla skatter och avgifter betalas. Posten är ofta en av de mest krävande och har tillsammans med ordföranden störst ansvar.

Sekreterare: Har en administrativ roll och förbereder styrelsemöten och föreningsstämmor samt för protokoll under dessa.

Suppleanter: Fungerar som ersättare i styrelsen. Om en ledamot inte kan delta på till exempel ett tyrelsemöte går suppleanten in i ledamotens ställe på just det styrelsemötet.Källa: riksbyggen.se

Visa merVisa mindre