Stockholms stad saknar vision:

Om inte staden agerar snabbt nu riskerar fler vända sig till bilen. Det är dags att Stockholms stad en gång för alla tar ett helhetsgrepp kring mikromobiliteten - elcyklar och elsparkcyklar.

Elsparkcykelbranschen består av privata aktörer med global erfarenhet som bedrivit en fungerande verksamhet i Stockholm i flera års tid. Men politiken har inte gett oss rätt förutsättningar att uppnå den fulla potentialen av hållbara, yteffektiva och lätta transporter.

Stockholm i botten

Idag har Stockholm bland Europas sämsta regleringar när det gäller delad mikromobilitet. Konsekvensen är att stockholmarna får en av de sämsta mikromoblitetstjänsterna i Europa. På grund av detta har operatörer redan börjat lämna Stockholm. På sikt är risken att stockholmarna inte har tillgång till delad mikromobilitet alls.

Vi uppmanar därför Stockholms Stad att omgående ta fram en plan för att genomföra koncessionsupphandling av delade elsparkcyklar där man väljer ut 3 operatörer som får verka i staden. Till skillnad från upphandlingen av elcyklar skulle detta vara osubventionerat och inte kosta staden eller skattebetalarna en krona.

Det enda som förändras genom en koncessionsupphandling är att staden får större möjligheter att välja ut de absolut bästa operatörerna för staden och vi kan leverera en bättre tjänst till användarna samt möta efterfrågan i en större del av staden.

Hyrcykel. Voi.

Hyrcykel. Voi.

Pressbild

En rad misstag

Det första misstaget Stockholms stad gjorde inför elcykelupphandlingen var att själva försöka designa den tjänst de ville upphandla, en förväntansbild som den utvalda aktören inte har kunnat leva upp till. Det andra misstaget de gjorde var att frikoppla intäktskällan från affären och göra hyrsystemet beroende av reklamfinansiering istället för åkturer. Med detta upplägg finns det väldigt lite incitament att faktiskt leverera en bra tjänst till användarna, vilket borde vara centralt i ett hyrsystem som är menat att uppmuntra till mer hållbart resande.

I en koncessionsupphandling uppmanar vi därför staden att, istället för att designa tjänsten själva, beskriva vilka problem de vill lösa samt vilka mål de vill uppnå, och sedan låta oss existerande aktörer med redan fungerande verksamheter tävla om vem som har de bästa lösningarna.