Sjukvården står inför ekonomiska svårigheter, men lösningen är inte att ropa efter mer pengar från regeringen som (s)tyret gör i sin replik den 16 oktober. Det kommer bara spä på inflationen ytterligare.

Regionerna är huvudmän och ansvariga för sjukvården, då kan inte staten gå in och kompensera för allt. Särskilt inte givet inflationen. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) beskrev situationen väl i veckan i Dagens medicin: ”– Ska vi lyckas med något i sjukvården så måste inflationen ner. Den är enda skälet att regionerna har det så här tufft ekonomiskt. Så vi måste se till att hundralappen återfår sitt värde. Att driva upp en budget med inflation, det har ju inget värde för verksamheterna.”

Regioner, likt Region Stockholm, med överskott från tidigare år bör använda dessa medel för att jämna ut konjunkturen och stödja sjukvården i den ekonomiska krisen vi nu befinner oss i. Region Stockholm har nämligen 7,1 miljarder sparade från det tidigare blågröna styret avsedda för sämre tider. Mycket tyder också på att vi har nått toppen av inflationen och regionen kommer därför med stor sannolikhet ha betydligt lägre kostnader 2025. Detta talar starkt för att är det nu vi bör använda våra sparade medel.

Kristdemokraterna är inte imponerade över hur Socialdemokraterna bedriver sin sjukvårdspolitik, varken nationellt eller regionalt. I deras budgetalternativ i riksdagen avvisar de regeringens satsning på vårdplatser om 2 miljarder kronor. De skriver vidare om väldigt många saker de vill göra på sjukvård och folkhälsa, men det mesta har de inte siffersatt.

På regional nivå väljer (S)tyret att inte använda sig av de vi sparat i ladorna samtidigt som man beskriver dagens kris som den allvarligaste sedan 90-talskrisen. Under de 16 åren (2006–2022) då Kristdemokraterna var med och styrde Region Stockholm hade vi en budget i balans. Nu väljer Talla Alkurdi (S) att skylla på regeringen och straffa stockholmarna med skattehöjning.

Vi uppmanar Hälso- och sjukvårdsregionråd Talla Alkurdi (S) att lämna sandlådan och ta på sig ledartröjan. Att skicka notan till regeringen istället för att ta ansvar själv kan inte vara en långsiktig strategi. Det är hög tid för ledarskap och ansvarstagande, det går inte att enbart att förlita sig på statliga tillskott.