Patienten i centrum, valfrihet och tillgängligheten till vård är Moderaternas viktigaste frågor inom hälso- och sjukvård.

https://www.goteborgdirekt.se/debatt/vilken-del-av-var-valfard-vill-m-salja-harnast/repvhw!iUMjtkgYXR@0yVFJ7lWAFg/

Det står i kontrast mot Socialdemokraterna som sätter ägarformer före vårdens innehåll, utbud och kvalitet. Nu lägger de till och med energi på att anklaga Moderaterna för att vilja sälja ut akutsjukhus i Västra Götaland, enligt Lena Hallengren och My Alnebratt (S). Det är en ren lögn som närmast tyder på desperation.

Moderaterna har däremot alltid haft tillgängligheten till vården framför ögonen oavsett vilken driftsform som vårdgivaren har. Vi var drivande när vårdvalet infördes och har slagit vakt om reformen som gjorde att tillgången på vårdcentraler kraftigt ökade efter införandet och ett flertal privatägda eller i andra former ägda vårdcentraler etablerades. Eftersom finansieringen går via offentliga medel så är inte heller någons plånboks tjocklek avgörande.

Idag drivs cirka hälften av de ca 200 vårdcentralerna i Västra Götaland i alternativ regi och hälften drivs av Västra Götalandsregionen. Patienten väljer själv var att lista sig och vi vågar lova att tillgången till vård är viktigare för invånarna än skylten på byggnaden eller vem som är ägare.

Det är med stor oro för patienternas tillgänglighet som vi noterar Socialdemokraternas kampanjande mot privata vårdverksamheter i Västra Götaland. Valfriheten i vården måste försvaras.

Är Socialdemokraternas kampanjande starten på en omsvängning i förhållningssättet till patientens rätt att välja? De var med på båten när vårdvalet infördes. Moderaterna står däremot fast vid att människor själva ska ha möjlighet att bestämma var, när och hur man önskar att ha tillgång till primärvården, något som gjort Västsveriges primärvård mer tillgänglig och mer uppskattad.

Detsamma gäller möjligheterna för privata vårdgivare att bidra till att korta köerna i vården. Vårdköerna var och är fortfarande stora efter pandemin och Västra Götalandsregionens egna verksamheter klarar inte av att hantera dem fullt ut. Återigen står Moderaterna upp för patientens rätt och valfriheten att välja en alternativ vårdgivare om sjukhuset där man står i kö inte klarar av att ge vård i rimlig tid.

Miljardbelopp har ställts till förfogande i regionen för vårdgivare att avropa allt efter att vård ges. Och återigen har Socialdemokraterna kämpat emot med näbbar och klor. Återigen sätter de politisk styrning och systemfrågor före patientens rättigheter och tillgänglighet till vård.

Det är tydligt att Socialdemokraterna desperat söker efter en konflikt där vikten av offentligt ägande är viktigare än patientperspektivet. Den matchen tar vi Moderater gärna. Vi kommer alltid att försvara patienternas valfrihet, rätt till mångfald och att sätta tillgängligheten till vård före allt annat.