Debattstrid. Ska skärgårdsbåtarna flyttas för skärgårdsbefolkningen eller vara kvar i stan för besökarna? I en slutreplik anses SD det senare. Foto: Mostphotos

Slutreplik: "Vi ställer oss inte bakom förslag som försämrar båttrafiken"

Ett förslag att flytta skärgårdstrafiken utanför citykärnan är tänkt att ge skärgårdsboende stärkt grundtrafik, skrev Stömmabolagets Sverigechef Peter Henricson i en replik. I en slutreplik skriver nu Sverigedemokraterna att man inte anser att det inte ska behöva försämra för nästan alla skärgårdsbesökare.

  • Publicerad 07:40, 8 okt 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det är inget missförstånd att förslaget som Sjötrafikutredningen presenterat förordar att tyngdpunkten i Stockholms framtida skärgårdstrafik ska flyttas längre ut, vilket Peter Henricson, Sverigechef på Strömma påstår i en replik mot oss. Framtida resenärer kommer bli tvungna att ta buss eller bil till Stavsnäs, Årsta brygga eller Simpnäs om förlaget går igenom för kollektivt resande. Endast båtar till Vaxholm och Grinda ska fortsatt gå från Strömkajen eftersom tanken är att skärgårdsbåtarna ska kopplas samman med landkollektivtrafiksystemet i större omfattning.

Det föreslagna upplägget ska mynna ut i en stärkt grundtrafik längre ut i skärgården efter önskemål från vissa fastboende. Sverigedemokraterna värnar en levande skärgård, men vi anser inte att det ska behöva försämra för i stort sett alla som besöker skärgården.

Tvärtemot vad Henricson säger konstaterar utredningen att förslaget kan ha en negativ effekt på besöksnäringen. Det är inget vi vill riskera, vår målsättning är en levande skärgård året om. Vilken kategori Henricsons bolag eller Waxholmsbolaget tillhör saknar relevans för dem som reser med båt ut i skärgården vare sig det gäller fastboende, fritidsboende eller tillfälliga besökare. Huvudsaken för den resande är att komma fram så smidigt som möjligt.

Att Waxholmsbolaget bidrar och betyder mycket för besöksnäringen tillsammans med andra bolag är inget vi förnekar. Med Sjötrafikutredningens förslag riskerar kollektivtrafiken att påverkas negativt för stockholmare och besökare. Det är något som vi inte kan ställa oss bakom. Som parti anser vi att det ligger i vårt uppdrag att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig och tidseffektiv för alla resande.