SVAR på Kadir Kasirgas (S) replik om jobbpolitiken "Arbetslinjen existerar inte i moderatstyrda Stockholm".

Debattören försöker blanda bort korten om Socialdemokraternas oförmåga att hantera jobben. Redan 2014 utlovade Kasirgas partikamrater att Sverige skulle nå lägst arbetslöshet i EU år 2020. Istället står vi nu med fjärde högst arbetslöshet i EU (!) och långtidsarbetslösheten ökar i riket och i Stockholm.

S: bidrag före jobb

Arbetsförmedlingen och dess insatser är statligt finansierat och organiserat. Skatter och bidragssystemen bestäms och följs upp på riksnivå, liksom de regelverk som stipulerar uppsägningsregler.

S-regeringen har konsekvent prioriterat bidrag före jobb. Resultatet är högre strukturarbetslöshet och fler långtidsarbetslösa. När nu Magdalena Anderssons regering fallerat på nationell nivå så spiller jobbproblemen över på Stockholm.

Har redan prövats

Kasirgas mirakelmedicin för fler jobb har redan prövats av hans egen regering. Åtgärden ”snabbspår” med parterna floppade med ett fåtal deltagare och fick läggas ned. ”Extratjänster” kostade miljarder skattekronor men endast 4 procent fick ett riktigt jobb. ”Moderna beredskapsjobb” gav ingenting och fick läggas ned.

Oppositionsborgarrådet baktalar dessutom stadens egna satsningar. Åtgärder har genomförts för att öka effektiviteten i SFI. Nu råder dessutom större tydlighet vad gäller arbetet med personer som uppbär försörjningsstöd.

Problem för samtliga kommuner

Vad gäller pengar som skickas tillbaka till staten för yrkesutbildningar så är det ett problem för samtliga kommuner i hela Sverige och handlar i grunden om bristande långsiktighet kring statsbidraget – också detta regeringens ansvar.

Sverige och Stockholm behöver en ny regering som aktivt arbetar med att frigöra näringslivets utvecklingskraft och som stimulerar riktiga jobb, i riktiga företag. Arbetslinjen behöver åter sättas i främsta rummet i rikspolitiken.

Offensiva jobbreformer nationellt

Flera viktiga initiativ har tagit på lokal nivå för att stärka resultaten och motverka långtidsarbetslöshet – men ytterst behövs offensiva jobbreformer nationellt för att matchningen ska förbättras. Endast så kan långtidsarbetslösheten pressas ned: i riket och i Stockholm.

https://www.mitti.se/debatt/debatt-langtidsarbetslosheten-okar-i-stockholm-stark-arbetslinjen/repvhh!UP48zQ8MMEtGXIPHO6yCRQ/