SLUTREPLIK på Vänsterpartiets inlägg "Vi behöver fler läkare – inte tomma floskler" och Sverigedemokraternas inlägg "Dags att byta ut Liberalerna i regionvalet".

När Liberalerna styr sjukvården, så satsar vi på primärvården. Men vi är inte färdiga än. De senaste fyra åren har resurserna till vårdcentralerna ökat med över en miljard i årsbudget.

I pengar räknat är det en ökning från drygt 5,7 till över 6,7 miljarder. Det är pengar som gör rejäl skillnad för möjligheten att anställa läkare, psykologer och distriktssköterskor – och att ge dem möjlighet att träffa patienter. Vi visar att vi kan leverera, på riktigt.

Patienter ska välja

Vi har också en reell valfrihet där patienter kan välja både läkare och vårdcentral. Med V:s socialistiska centralstyrning skulle stockholmarnas frihet kraftigt beskäras. Både vad gäller specialistvård och vårdcentral. Vi liberaler tycker att du som patient – inte V:s politiker – ska välja vård.

Närakuterna har varit oerhört viktiga för att ge hundratusentals patienter i alla åldrar – inte minst barn och äldre – snabb akut vård. Får SD och V som de vill, hotas alla eller några av nedläggning. Det är till större delen patienter som vårdcentralerna inte har möjlighet att ta hand om; närakuterna kan färdigbehandla de vanligaste akuta sjukdomarna och skadorna och avlastar därmed akutsjukhusen.

Närakuternas budget är totalt på ett år ca 500 miljoner; vi har alltså ökat vårdcentralernas budget med det dubbla.

Stämmer inte

Tillgängligheten till vården och husläkarna måste bli bättre – det är därför vi vill fortsätta satsa offensivt på primärvården. Men V:s och SD:s svartmålning av Stockholms sjukvård och alla dem som arbetar där stämmer inte med verkligheten.

Vi vet att det ibland kan vara svårt att få tid snabbt på vårdcentralen, det ska vi förbättra. Men siffrorna från nationell statistik talar sitt tydliga språk: 93 procent får en medicinsk bedömning inom tre dagar. Det är 10 procentenheter över rikssnittet. De siffrorna ska upp, både i Stockholm och Sverige, med hjälp av Liberalernas sjukvårdspolitik nationellt och regionalt.

Fler än rikssnittet

Stockholmsregionen behöver fler husläkare – därför har vi också utökat antalet tjänster för ST-läkare (blivande husläkare som håller på att bli specialister i allmänmedicin). Men vi har redan i dag fler potentiella husläkare än rikssnittet: 1 262 invånare per specialistläkare i allmänmedicin mot rikssnittet 1 314. Och i juli fortsatte antalet invånare med en fast läkarkontakt att öka.

Primärvårdens andel av sjukvårdsbudgeten måste öka. Det kräver då också att man orkar hålla i den förändring det innebär att mer vård och fler patienter flyttar ut från de stora sjukhusen. Men pandemin påverkar förstås de senaste årens siffror, med mycket stora resurser till sjukhusens covid-vård. Det är den långsiktiga förändringen vi måste driva – och orka med.

https://www.mitti.se/debatt/debatt-dags-att-ge-alla-en-personlig-huslakare/repvhh!d7pKQjTKK@KPOxZ746D8w/