Många skulle nog höja på ögonbrynen om vi inte hade ett barnvaccinationsprogram för att skydda våra barn mot svåra sjukdomar. Men få tänker på att äldre sköra personer också behöver ett skyddande vaccinationsprogram. Kristdemokraterna uppmanar nu sjukvårdsregionrådet Talla Alkurdi (S) att snarast införa ett äldrevaccinationsprogram i region Stockholm.

Trots tillgång på vaccin väljer inte alla äldre att ta det; endast hälften av 70-åringarna i region Stockholm tar säsongsinfluensavaccinet. Under pandemin stod äldres risk för allvarlig sjukdom i fokus.

Kristdemokraterna initierade under förra mandat­perioden, när vi satt i styret, en utredning, om ett hållbart äldrevaccinationsprogram som inkluderar vaccin mot säsongsinfluensa, pneumokocker, covid-19, difteri, stelkramp, kikhosta (dTp) och bältros.

Region Stockholm har, som en del i den utredning vi initierade, genomfört en hälsoekonomisk analys som visar på att ett äldrevaccinationsprogram är kostnadseffektivt. Kristdemokraterna kan därför bara beklaga att vänsterstyret (S, C, MP med stöd av V) valt att avfärda förslaget i både seniorvårdsberedningen och hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm.

En möjlig väg framåt är att initialt införa några vacciner och successivt utöka programmet efter etablering och tester. Detta arbete borde vara möjligt för nuvarande styre att snarast inleda. Kristdemokraterna uppmanar nu sjukvårdsregionrådet Talla Alkurdi (S) att snarast vidta åtgärder i syfte att prioritera äldres hälsa.