Att begränsa rätten till språktolk skulle halvera kostnaden och mer resurser skulle kunna gå till att öppna upp fler vårdplatser på våra akutsjukhus. Sverigedemokraterna vill begränsa finansieringen av språktolkar inom vården.

Invandrade som avstår från att lära sig svenska har idag obegränsad rätt till språktolk. Det nuvarande systemet ger inga starka incitament för dessa invandrargrupper att lära sig det svenska språket och regionen får betala när individen själv inte tar sitt eget ansvar. När Sverigedemokraterna lyfte ett förslag om en begränsning av rätten till språktolk i en omröstning i regionfullmäktige vågade inte Moderaterna stå upp för sin politik, trots att de räknat in en egenfinansiering av språktolkar som en besparing på 70 miljoner i sitt budgetförslag för 2023.

I Nederländerna erbjuds inte längre språktolkar kostnadsfritt för invandrade sedan 2012. Danmark bestämde 2018 att kostnadsfri språktolk endast gäller för de som har bott i landet i mindre än tre år. Tyskland erbjuder inte kostnadsfri språktolk för invandrade som inte har lärt sig tyska. Universitetssjukhuset i Heidelberg anger att språktolk finns att få och att tolken fakturerar patienten.

Sverigedemokraterna vill inte begränsa rätten till språktolk. Vi vill däremot att rätten till kostnadsfri språktolk för invandrade begränsas till den tvååriga etableringstiden. Efter den tidsperioden ska antingen egenavgifter införas eller språktolken betalas ur egen ficka. I de fall där den enskilde inte kan betala kostnaden får denne ansöka om bistånd från hemkommunen.