Det finns en motsägelse i hur finansregionrådet Aida Hadžialić (S) hanterar flygplatsfrågan. Å ena sidan erkänns vikten av goda kommunikationsförbindelser för att kunna vara ledande region i Europa. Detta framgår särskilt av Hadžialićs inrättande av ett näringslivsråd som ska främja flygets utveckling. Å andra sidan väljer Hadžialić att ensidigt samarbeta med V, MP och C som vill stänga Bromma Flygplats.

Gör plats åt klimatsmart flyg

KD kräver nu en bred parlamentarisk överenskommelse där vi säkrar Bromma flygplats. Vi vill att flyget utvecklas inte avvecklas. Arlanda och Bromma flygplats tjänar olika syften; Arlanda är porten till världen medan Bromma flygplats knyter ihop Sverige. Flygbranschen står inför en omvälvande förändringsprocess där fossila bränslen ska fasas ut. De klimatsmarta elflygplan som nu lanseras är mindre än nuvarande flygflotta. Det innebär att fler flygplan kommer behövas för att upprätthålla dagens passagerar- och godsflöden. Att då lägga ner en flygplats är kontraproduktivt.

Mer sårbara i händelse av krig

Kritiker framhäver hur en avveckling av Bromma flygplats skulle skapa utrymme för nya bostäder. Men till vilket pris? Marken kommer ta lång tid att sanera och det finns andra värden som skulle gå förlorade. Exempelvis skulle vår krisberedskap försämras. Med en enda flygplats att ta emot gods och människor i händelse av krig blir vi mer sårbara.

Kd är redo för take-off och finna lösningar över blockgränserna där vi säkrar Bromma flygplats. Nu återstår att se om Aida Hadžialić (S) vågar lätta från den trygga landningsbanan och göra det som krävs.