Den höga narkotikadödligheten i Sverige är extremt oroande. Precis som Amelie Tarschys Ingre och Anna Horn (L) skriver så är varje dödsfall ett tragiskt misslyckande, och rätten till vård för den som fastnat i missbruk får aldrig prioriteras bort. Trots att narkotikadödligheten, precis som Liberalerna säger, har dubblerats under de senaste 10 åren så finns det ljusglimtar. Tack vare bättre tillgång till läkemedel som Nalaxon, platser för sprututbyten och ett aktivt arbete från myndigheterna så har narkotikadödligheten minskat något de senaste åren. Det betyder dock inte att situationen är bra.

När man läser Liberalernas text så får man nästan intrycket av att beroendevården inte skulle ha fått en krona. Det är såklart inte sant, och vi kan ge lugnande besked om att beroendevården varken är bortvald eller bortglömd.

Har läst på fel ställe

En bra regel när man läser en budget är att räkna på siffror i stället för antal ord. Hade Liberalerna valt att faktiskt läsa budgetens utgiftsområden i stället för att söka på antalet ord i ett PDF-dokument så hade de sett att de totala anslagen till beroendevården ökar i högre takt nu än tidigare år. Söker man på ord i Liberalernas budget så nämns till exempel inte orden palliativ vård eller arbetsvillkor. Ska man då tolka det som att Liberalerna struntar i dem? Knappast. Trots förlossningskriser, långa köer på akuten, skenande inflation och vårdval som läckt pengar i över ett och ett halvt decennium så får beroendevården mer pengar.

Vi är i princip överrens – men ni stängde dörren

Vi delar i mångt och mycket Liberalernas bild av både vikten av och prioriteringar inom beroendevården. Inom de allra flesta områdena vill vi samma saker. I ljuset av beroendevården är det särskilt synd att Liberalerna valde att gå i opposition. Dörren för att utveckla och förbättra beroendevården tillsammans med oss stod på vid gavel, men Liberalerna valde själva att stänga den utan att ens ge ett samarbete en chans. Från Mittenkoalitionens sida så kan vi inte annat än beklaga det.

Det finns brister

Region Stockholm har i grunden en god beroendevård, men det finns såklart brister som kan komma att behöva åtgärdas. Både hepatitbussen och Mini Maria är viktiga delar av Stockholms beroendevård, och skulle vårdpersonalen signalera ytterligare behov så är vi idel öra. Utöver det så gör vi en rekordstor satsning på BUP, vilket är en central del i det förebyggande arbetet av missbruk bland unga. Liberalerna lyfter även att huvudansvaret för beroendevården ska flyttas över till regionerna för att få en mer sammanhållen vård. Vi håller med, och åtgärden har även lyfts av den samsjuklighetsutredning som den förra rödgröna regeringen lät tillsätta.

Lita på oss, inte på era nya vänner

Det hjälper dock ingen att Liberalerna medvetet blandar ihop korten och inte nämner att det är en fråga om lagstiftning, och ingenting som Region Stockholm kan genomföra på egen hand. Nyckeln till de förslag Liberalerna säger sig vilja genomföra finns hos deras kollegor på Regeringskansliet. Just nu ligger utredningen på regeringens bord, och den riktning man väljer att gå vidare i kommer att bana väg för framtidens beroendevård.  

I grund och botten är det bra att det finns en blocköverskridande enighet inom frågor som kräver politisk långsiktighet. Vi hoppas på att under mandatperioden kunna samarbeta för en långsiktig och ännu bättre beroendevård. Vi hoppas att Liberalerna i Region Stockholm hyser en större tilltro till oss och tar emot en utsträckt hand än att förlita sig på sina nya vänner bakom Tidöavtalet.

Region Stockholms nya styre förbiser de mest utsatta

Narkotikadöden ett tragiskt misslyckande skriver Anna Horn och  Amelie Tarschys Ingre (L)

En grupp glöms ofta bort inom sjukvården: Personer med beroendeproblematik. Narkotikadödligheten per 1000 invånare är i Sverige högst i hela EU och har mer än fördubblats under de senaste tio åren. Det är ett tragiskt misslyckande – varje individ, också den med sämst förutsättningar, har rätt att bli hjälpt till ett värdigt liv. 

Utgångspunkten i den vård som erbjuds dem med beroendeproblematik bör vara att minimera skadeverkningarna. Här finns bevisligen mycket kvar att göra, inte minst i Region Stockholm där Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet nyligen tagit makten med stöd av Vänsterpartiet. 

Bortglömd beroendevård

I början av december beslutade regionfullmäktige om 2023 års budget. Under rubriken En ny riktning för Region Stockholm presenterade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet sina prioriteringar för Sveriges mest folkrika region. Vänsterstyrets budget är full av förslag på vårdområdet, men beroendevården är helt bortglömd – faktum är att den inte nämns en enda gång i budgetens 198 sidor. Det är ett svek mot alla som vill se en fortsättning på den effektiva och humana beroendevård som vi i Liberalerna bidragit till att utveckla under 16 års styre.  

 En välvillig tolkning är att vänsterstyret inte aktivt valt bort – utan snarare ”bara” glömt – beroendevården i sina prioriteringar. För inte är det väl så att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet helt saknar förslag på hur man förbättrar situationen för denna mycket utsatta grupp människor? 

 Amelie Tarschys Ingre (L) i region Stockholm

Amelie Tarschys Ingre (L) i region Stockholm

Pressbild

Återupprätta hepatitbussen

 En av Liberalernas främsta uppgifter är, och har alltid varit, att på olika sätt stödja de grupper som saknar en egen röst. Därför föreslår vi i vårt budgetalternativ flera åtgärder för att förebygga beroende, förbättra livskvaliteten för dem med beroendeproblematik och förbättrade möjligheter att nå patienter som står långt ifrån övriga samhället. Ett exempel är att återupprätta den buss (Street C Hepatitbussen) som fram till nyligen erbjöd testning och behandling mot Hepatit C i Region Stockholm i enlighet med Agenda 2030-målen. Vi anser att det är just sådana initiativ som behövs för att möta de patienter som saknar kunskap eller förmåga att söka sig till en vårdcentral eller sjukhus. Vi måste värna om initiativ som skapar möjligheter för vården att sträcka ut en hand till dem som behöver den allra mest. 

 En annan viktig åtgärd i vårt budgetalternativ är prioritera Maria ungdoms verksamhet (beroendevård för barn- och ungdomar) högre. Beläggningen på Maria ungdoms heldygnsvård är hög. För att unga personer med beroendeproblematik snabbt ska få hjälp att komma ur sitt beroende behöver vårdplatserna bli fler. Det är en grundförutsättning för den förebyggande beroendevården. 

Oroväckande utveckling

 Liberalerna vill, på ett mer övergripande plan, därtill att huvudansvaret för beroendevården (inklusive behandling av alkoholberoende) flyttas från kommunernas socialtjänst till regionerna. Den främsta anledningen till detta är att många med beroendeproblematik har samsjuklighet (exempelvis psykisk ohälsa) vilket ställer höga krav på samordnade behandlingsinsatser. Denna samsjuklighet förbigås ofta i dag eftersom kommunerna och regionerna har delat ansvar för vård- och behandling kopplad till beroendeproblematik.

 Det är oroväckande att Region Stockholms nya styre förbiser samhällets mest utsatta. Vi i Liberalerna menar att politiken ska vara som mest ambitiös inom de områden där behoven är som störst och här lämnar vänsterstyrets politik mycket övrigt att önska.