En grupp glöms ofta bort inom sjukvården: Personer med beroendeproblematik. Narkotikadödligheten per 1000 invånare är i Sverige högst i hela EU och har mer än fördubblats under de senaste tio åren. Det är ett tragiskt misslyckande – varje individ, också den med sämst förutsättningar, har rätt att bli hjälpt till ett värdigt liv. 

Utgångspunkten i den vård som erbjuds dem med beroendeproblematik bör vara att minimera skadeverkningarna. Här finns bevisligen mycket kvar att göra, inte minst i Region Stockholm där Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet nyligen tagit makten med stöd av Vänsterpartiet. 

Bortglömd beroendevård

I början av december beslutade regionfullmäktige om 2023 års budget. Under rubriken En ny riktning för Region Stockholm presenterade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet sina prioriteringar för Sveriges mest folkrika region. Vänsterstyrets budget är full av förslag på vårdområdet, men beroendevården är helt bortglömd – faktum är att den inte nämns en enda gång i budgetens 198 sidor. Det är ett svek mot alla som vill se en fortsättning på den effektiva och humana beroendevård som vi i Liberalerna bidragit till att utveckla under 16 års styre.  

 En välvillig tolkning är att vänsterstyret inte aktivt valt bort – utan snarare ”bara” glömt – beroendevården i sina prioriteringar. För inte är det väl så att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet helt saknar förslag på hur man förbättrar situationen för denna mycket utsatta grupp människor? 

 Amelie Tarschys Ingre (L) i region Stockholm

Amelie Tarschys Ingre (L) i region Stockholm

Pressbild

Återupprätta hepatitbussen

 En av Liberalernas främsta uppgifter är, och har alltid varit, att på olika sätt stödja de grupper som saknar en egen röst. Därför föreslår vi i vårt budgetalternativ flera åtgärder för att förebygga beroende, förbättra livskvaliteten för dem med beroendeproblematik och förbättrade möjligheter att nå patienter som står långt ifrån övriga samhället. Ett exempel är att återupprätta den buss (Street C Hepatitbussen) som fram till nyligen erbjöd testning och behandling mot Hepatit C i Region Stockholm i enlighet med Agenda 2030-målen. Vi anser att det är just sådana initiativ som behövs för att möta de patienter som saknar kunskap eller förmåga att söka sig till en vårdcentral eller sjukhus. Vi måste värna om initiativ som skapar möjligheter för vården att sträcka ut en hand till dem som behöver den allra mest. 

 En annan viktig åtgärd i vårt budgetalternativ är prioritera Maria ungdoms verksamhet (beroendevård för barn- och ungdomar) högre. Beläggningen på Maria ungdoms heldygnsvård är hög. För att unga personer med beroendeproblematik snabbt ska få hjälp att komma ur sitt beroende behöver vårdplatserna bli fler. Det är en grundförutsättning för den förebyggande beroendevården. 

Oroväckande utveckling

 Liberalerna vill, på ett mer övergripande plan, därtill att huvudansvaret för beroendevården (inklusive behandling av alkoholberoende) flyttas från kommunernas socialtjänst till regionerna. Den främsta anledningen till detta är att många med beroendeproblematik har samsjuklighet (exempelvis psykisk ohälsa) vilket ställer höga krav på samordnade behandlingsinsatser. Denna samsjuklighet förbigås ofta i dag eftersom kommunerna och regionerna har delat ansvar för vård- och behandling kopplad till beroendeproblematik.

 Det är oroväckande att Region Stockholms nya styre förbiser samhällets mest utsatta. Vi i Liberalerna menar att politiken ska vara som mest ambitiös inom de områden där behoven är som störst och här lämnar vänsterstyrets politik mycket övrigt att önska.