Direkt fel att Arlanda express tar ut för höga avgifter. Tvärtom är de för låga sett till vad de ska täcka, menar Arlanda express vd i en replik. Foto: Mostphotos

Replik: "Rimligt att SL och SJ betalar vad det faktiskt kostar"

"Arlanda express stödjer oppositionsregionråden fullt i att Arlandas utveckling behöver tryggas och att kollektivtrafik borde vara förstavalet för resor till och från Arlanda" skriver Arlanda express vd Magnus Zetterberg i en replik till Socialdemokraterna.

  • Publicerad 06:15, 28 jun 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

I en debattartikel uppmanar Aida Hadzialic (S), oppositionsregionråd Region Stockholm, och Jens Sjöström (S), oppositionsregionråd Region Stockholm, till kamp mot Arlanda express för flygets och klimatets skull. En bättre rubrik hade varit till kamp med Arlanda express.

Arlanda express stödjer oppositionsregionråden fullt i att Arlandas utveckling behöver tryggas, att spårbunden trafik till Arlanda måste bli mer attraktiv och att kollektivtrafik borde vara förstavalet för resor till och från Arlanda. Att hälften av alla resor sker med bil kan bland annat härledas till kraftig och långvarig utbyggnad av parkeringsplatser på Arlanda.

Däremot saknar oppositionsregionråden några avgörande fakta. 

Tagit lägre avgift än vad som täcker

Oppositionsråden menar att Arlanda express snedvrider konkurrensen för spårbunden trafik, då övrig spårtrafik betalar en stationsavgift för att få stanna vid Arlanda, och att detta leder till höga biljettpriser som gör det svårt för pendeltågen att konkurrera med Arlanda express. Stationsavgift ja, men snedvriden konkurrens nej. 

A-Train AB, bolaget som driver Arlanda express, är samtidigt en infrastrukturförvaltare för de tre stationer som hör till Arlandabanan. Av de stationerna angör Arlanda express två, medan den tredje, Arlanda Central, angörs av bl.a. SL pendeln och SJ. Den avgift som A-Train får ta ut som kompensation för kostnaden att förvalta Arlanda Central regleras i järnvägslagen. Kompensationen ska vara skälig. Men de facto tar A-Train ut en lägre avgift än vad skulle krävas för att täcka kostnaderna som allt från byggnation till förvaltning medför. Att säga att vi subventionerar den övriga trafiken är kanske att ta i, men att vi skulle försvåra, är direkt fel. Det måste ändå ses som rimligt att SL och SJ betalar vad det faktiskt kostar att använda infrastrukturen. 

Pandemin har även påverkat Arlanda express

Det senaste året har varit tufft för resebranschen och även för Arlanda express. När nu resandet igen sakta tilltar och Arlandas framtid behöver säkras, kan oppositionsregionråden räkna med att Arlanda express kommer att dra sitt strå till stacken. Vi ser fram emot en fortsatt dialog. Fram till idag har vi flyttat ca 90 miljoner personer från E4:an till spårbunden trafik till/ från Arlanda och fler kommer det bli.