REPLIK på SD-inlägget "Bilen har en viktig roll i Stockholm".

Sverigedemokraterna går till storms mot miljözoner, som används för att förbjuda särskilt smutsiga bilar inom ett visst område. Dessvärre är deras invändningar både felaktiga och motsägelsefulla. Stockholm behöver färre bensin- och dieselbilar.

SD inleder med att själva konstatera att utsläppen från dieselbilar gör att tusentals människor dör i förtid. Ytterligare tusentals är de som drabbas av andningsproblem och astma. Mest utsatta är barn, äldre och sjuka. Ändå vill SD tillåta fler fossilbilar. Det är obegripligt.

Fortfarande inte tillräckligt

I januari 2020 införde Stockholm miljözon klass 2 på Hornsgatan på Södermalm. Det innebar att äldre personbilar och lätta lastbilar med höga utsläpp förbjöds att köra på gatan. SD hävdar att miljözonen har haft för dålig effekt och därför borde avskaffas.

Stadens mätningar visar att miljözonen på Hornsgatan har förbättrat luftkvalitén, men det stämmer att förändringen borde vara större. Luften är fortfarande inte tillräckligt bra för att leva upp till Sveriges miljökvalitetsmål. Världshälsoorganisationens riktlinjer är vi inte ens i närheten av. Det beror på att många bilar som inte får köra i miljözonen kör där ändå.

Vill ta över polisens uppgift

Problemet är alltså inte att miljözoner fungerar dåligt. Problemet är att de inte efterlevs. Miljöpartiet tycker att det är fel att några kommer undan med att försämra miljön för alla andra. Därför vill vi att Stockholm ska få ta över polisen uppgift att övervaka miljözonen.

För att verkligen uppnå en stad med renare luft och lägre buller räcker det dock inte att förbjuda de värsta bilarna. Vi behöver minska den totala biltrafiken och se till att de bilar som finns kvar går på el. Miljöpartiets mål är att utradera utsläppen.

Elbilszon i City och Gamla stan

Därför har Stockholms grönblå styre beslutat att bygga över 100 000 laddstolpar de kommande åtta åren. Miljöpartiet vill därutöver göra City och Gamla stan till en renodlad elbilszon, redan nästa mandatperiod. Stockholmarna förtjänar en stad utan motorvrål.

SD hävdar att de är bekymrade över enskilda bilägares privatekonomi. Det har Miljöpartiet redan tänkt på. Vi går till val på att införa en leasing-check till hushåll med låg inkomst, som vill byta till en grönare bil. Vi vill också skapa en särskild skrotningspremie för gamla bilar, som till exempel kan göra det lättare att ha råd med en begagnad elbil.

Ska få samhällets stöd

Samtidigt handlar hushållens ekonomi om mycket mer än trafikpolitik. Under pandemin genomförde Sverige en tillfällig höjning av a-kassan. Miljöpartiet vill att den höjningen ska bli permanent. Därtill vill vi halvera matmomsen och förlänga höjningen av bostadsbidraget för barnfamiljer.

Miljöpartiet tror på en rättvis klimatomställning. Farliga utsläpp behöver fasas ut. Den som förorenar ska betala och den som behöver hjälp ska få samhällets stöd. Ekonomisk utsatthet ska bemötas med solidarisk politik, inte med lovsånger till fossilbilen.