Alla ska ha möjlighet att betala för sin resa, menar SD i en replik. Foto: Sacharias Källdén

Replik: Majoritetens trafikbudget saknar åtgärder

Det är inte bara färre resande och fler plankare som gör att SL går med förluster utan även att majoriteten i Regionen inte gett resenärer som velat betala i kollektivtrafiken möjligheten att göra det, menar Sverigedemokraterna i en replik.

  • Publicerad 06:15, 20 nov 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Replik på ett debattinlägg från majoriteten i Region Stockholm om budgeten.

Majoriteten slår sig för bröstet över sin trafikbudget som nyligen beslutades om i regionfullmäktige. Samtidigt går Region Stockholms kollektivtrafik mot en historisk intäktsförlust. En del av förlusten kan förklaras av ökad plankning och ett minskat antal resenärer under pandemin. Men en betydande del bottnar i att majoriteten under åtta månader inte har gett resenärer som velat betala för sin bussresa eller båtresa möjligheten att göra det.

Barriärskydd

En av de kanske viktigaste åtgärder som vi föreslagit är att permanent spärra av förarmiljön genom att installera barriärskydd, inte minst under pandemin men också som åtgärd framöver för att minska risken att bussförare utsätts för hot och våld. Utöver vill vi även se ett utökat betalsystem genom att installera fler biljettavläsare på bussarna – alla ska ha en möjlighet att betala för sin resa. Sist men inte minst har vi tryckt på ett hårdare krav på sanering av kollektivtrafikens fordon och ett krav på munskydd för samtliga resenärer och förare. Det sistnämnda har blivit alltmer aktuellt när trängseln är alldeles för påtaglig i kollektivtrafiken samtidigt som smittspridningen ökar.

Munskydd

Fortfarande vägrar majoriteten samt SL att åtminstone rekommendera munskydd i kollektivtrafiken. Nyligen gick WHO ut och bad Sverige att rekommendera munskydd. Nu verkar också Moderaternas Ulf Kristersson samt Kristdemokraternas Ebba Busch vilja att Sverige ändrar hållning i frågan. Deras partirepresentanter i Region Stockholm tycks vilja annat.

Ovilja

Enligt SL och den styrande blågröna majoriteten, är kostnader en anledning till att det inte har vidtagits åtgärder för att säkra biljettintäkterna. Prislappen för att införskaffa ny utrustning och installation har enligt SL bedömts till cirka 110 miljoner kronor. Parallellt uppger SL att man förlorar uppemot 100 miljoner kronor i biljettintäkter per månad och den totala förlusten under de senaste månaderna har beräknats till cirka 1,5 miljarder kronor. Detta är inte orsakat av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, utan majoritetens ovilja att investera i de åtgärder som ser till att resenärer kan betala för sin biljett.

Plankare

Än i dag har varken den blågröna majoriteten eller SL införlivat något av våra förslag eller övervägt de åtgärder som införlivats i andra regioner. I stället har man valt att låta plankare ta över delar av kollektivtrafiken och bidragit till ökad trängsel. De resenärer som i sin vardag är beroende av kollektivtrafiken kan inget annat göra än att antingen välja andra resealternativ eller stå och trängas med betalningsvägrare.