Replik på SD:s inlägg "M vilseleder väljarna om Östlig förbindelse". 

Stockholms stad och län utvecklas i snabb takt och den statliga infrastrukturen hänger inte med. De senaste decennierna har staten svarat för betydande besparingar vad gäller Stockholms läns andel av de nationella infrastrukturinvesteringarna. Det duger inte.

Trots att Stockholm är en av Europas snabbast växande storstadsregioner och nya infrastrukturprojekt är avgörande för att regionen ska kunna fortsätta att växa, har staten dragit ned på regionens andel av anslagen. Detta får långtgående konsekvenser för såväl arbetstillfällen som bostadsbyggande och tillväxt för Stockholm och Sverige.

Rödgröna ryckte bort

Ett sådant exempel är Östlig förbindelse. Det var den moderatledda Alliansregeringen som först förde in Östlig förbindelse i nationell plan och började planera och prioritera arbetet. Det var en rödgrön regering som sedermera ryckte bort objektet från den nationella infrastrukturplanen.

I planen som beslutas av regeringen saknas därför sedan 2014 en planering av och finansiering för byggandet av en för Stockholms län vital infrastruktursatsning. Det är olyckligt. Att knyta ihop Norra och Södra länken på östra sidan av Stockholm har varit en moderat kärnfråga sedan 1980- och 1990-talen.

Statligt projekt

Att som Sverigedemokraterna hävda att Östlig förbindelse på något sätt skulle vara en fråga om politiska partiers förhållanden i kommunala eller regionala församlingar gör dock debatten en otjänst. Projektet är ett statligt sådant och ska också finansieras av statliga medel. Sverigedemokraterna tycks vilja påskina att annat vore möjligt.

Det faller på sin egen orimlighet att Sverigedemokraterna på lokal nivå kan finansiera statliga infrastrukturobjekt. Det faller därtill på sin egen orimlighet Sverigedemokraterna skulle vara det parti som står upp för Östlig förbindelse.

Moderaterna har verkat för Östlig förbindelse på lokal, regional och nationell nivå under längre tid än vad Sverigedemokraterna funnits i beslutande församlingar i Sverige.Vi kommer att fortsätta att göra det.

Byt regering

Stockholms län är och förblir motorn för svensk ekonomi och en fungerande hållbar infrastruktur inom alla färdslag är viktigt för hela landet. Att som regeringen underfinansiera vår infrastruktur ger långtgående konsekvenser för hela vårt län. Det är vi fast beslutade att sätta stopp för.Moderaterna på alla nivåer är tydliga: regeringen borde starta upp arbetet och förverkliga Östlig förbindelse och det snarast möjligt. Gör inte denna regering det borde den bytas ut mot en ny moderatledd regering som kan föra in projektet i nationell plan igen. Endast då kommer vi få på plats en ny förbindelse för norra och södra Stockholm.