I Stockholm ska alla stadsdelar vara trygga. Det behövs både kameror och fler poliser ute på gatorna, men det räcker inte. Att skapa trygghet kräver så mycket mer. Gabriel Kroon (SD) ser bara halva lösningen. Jag lyssnar på polisen och akademin som länge har pekat på vikten av att stärka det förebyggande arbetet för att hindra att unga dras in i kriminalitet.

Det rödgröna styret gör nu en historiskt stor satsning på trygghet med fokus på det förebyggande arbetet. Jag är stolt över att vi ökar pengarna till stadsdelarna och deras trygghetsarbete. Det är professionen och stadsdelarna som är bäst lämpade att bedöma var insatser gör mest nytta och ger bäst effekt. Det kan handla om både ordningsvakter lokalt och riktade insatser mot unga som riskerar att rekryteras till gängen. Nästa år får stadsdelarna 131 miljoner kronor extra till det förebyggande arbetet. Därtill kan 100 miljoner kronor årligen användas från stadens trygghetsfond för att stärka den fysiska tryggheten. Till exempel genom investeringar i bättre belysning, kameror och pollare.

Bura in kriminella

Sverigedemokraterna fokuserar ensidigt på att staden ska komma in med åtgärder först när brott sker eller när otryggheten redan är ett faktum. Det är ett bakvänt perspektiv. Insatserna måste komma mycket tidigare och samverkan med andra aktörer behöver stärkas. Alla måste göra sin del av arbetet. Polisen ska finnas ute och bura in kriminella, kommunen ska arbeta förebyggande för att ingen ska bli kriminell och staten ska se till att både polis och kommuner ges rätt förutsättningar.

Det är uppenbart att mer måste göras för att öka tryggheten än vad som har gjorts de senaste fyra åren i Stockholm. Vi ska bekämpa brotten, men också brottens orsaker. Nu påbörjar vi det arbetet och genomför stora satsningar för att staden ska kunna jobba mycket mer förebyggande. Det är kommunens uppgift och det ska vi prioritera.