Oppositionsrådet Emilia Bjurgren (S) skriver i ett inlägg att Stockholms stad måste ställa tydliga krav redan vid markanvisningen för att motverka att löner och villkor dumpas och att skattepengar går till organiserad brottslighet. Byggföretagen kan inget annat än att instämma.

Som bransch- och arbetsgivarorganisation arbetar Byggföretagen hårt för att förhindra de oseriösa företagens möjlighet att verka på den svenska marknaden. Vi har infört hårdare kontroller och granskningar för medlemskap, upprättat uppförandekoder, infört ID06-system samt obligatoriska utbildningar i affärsetik och arbetsmiljö.

Beställaren har en nyckelroll

Vi har gjort klart att i vår strävan om en attraktiv, sund och säker byggbransch kan vi aldrig acceptera kriminella företag som struntar i lagar och regler och urholkar vår gemensamma välfärd. 

Men det är många aktörer som involveras i de olika stegen från idé till färdig byggnad. Här har beställaren en nyckelroll i att styra och leda. Beställare som inte är vana att köpa in byggtjänster behöver öka sina kunskaper för att känna till riskerna med olika sätt att upphandla och för att kunna ställa krav på schyssta villkor i hela kedjan av entreprenörer. 

Medlemmar med kollektivavtal

Anlitar man ett företag som valt att ansluta sig till Byggföretagen följer automatiskt en hel del fördelar. Våra medlemsföretag har kollektivavtal, vill följa lagar och regler och har genomgått en obligatorisk säkerhetsutbildning. Anlitar man andra företag krävs att beställarna själva har kunskap och resurser att granska vem man anlitar. 

Att bekämpa kriminaliteten i byggbranschen är en ödesfråga. Beställare med gedigen kunskap om vilken granskning som bör ske vid upphandling, som är beredda att betala för säkerhet och schyssta villkor är det starkaste vapnet för att stänga ute kriminalitet och fusk. Kan vi som arbetsgivarorganisation på något sätt bistå med detta hjälper vi gärna till. 

Gynnar schyssta byggare

Byggföretagen kan aldrig acceptera att människor utnyttjas, att säkerheten sätts i andra hand eller att skattebetalarnas pengar går till att göda gangsters. Nolltolerans mot fusk gynnar seriösa och hederliga samhällsbyggare. Sverige ska rustas av schyssta byggare.