Göteborg har 32 kommunala bolag med politiskt tillsatta styrelser och Stockholm 17. Tas hänsyn till folkmängd motsvarar de kommunala bolagen i Göteborg 54. Tre gånger fler än Stockholm per capita. Detta antyder att vi i Göteborg ser det som ett bra sätt att driva företag. Är det så? Bidrar den stora mängden politikerstyrda bolag till att skapa en attraktiv stad?

Enkelt uttryckt - nej. Ett bevis är att fler göteborgare enligt SCB flyttar till Stockholm än tvärtom och så har det varit länge. De som flyttar är ofta välutbildade och hade behövts i vår vackra stad.

Göteborgs Spårvägar (GS) är ett exempel på ett politikerstyrt bolag. Hur fungerar det? Rätt dåligt om man ska tro årsredovisningen för 2021. Resultat var -64,6 mkr som ”bokades upp” till 2022. Utfasning av spårvagnsmodellen M28 gav -17 mkr. Alla minusposter kommenteras som oförutsedda. Alltså var utfasningen av M28 oförutsedd 2021.

Det konstiga är att när de spårvagnar som handlas upp 2022 kommenteras av GS representanter så är utfasningen planerad. Har vi missförstått? Även att GS anser sig skapa ett “nollresultat” genom att “boka upp” ett underskott på ca 65 mkr är anmärkningsvärt. Det man gjort är att man skjutit över underskottet till 2022.

Nu har det som vi vanliga medborgare uppfattar som konstigheter inte börjat i närtid. Den närmast fiaskobetonade upphandlingen av de italienska spårvagnarna talar sitt tydliga språk och följer mönstret. Inget ansvar utkrävs för inkompetens!Vår slutsats är att bolag styrda av politiker vanligen inte är den bästa ledningsstrukturen! Bolagsstyrelser och bolagsledningar ska rekryteras utifrån kompetens. Inte politisk tillhörighet!