Det rödgröna vänsterstyret i Region Stockholm kommer i vinter släcka ned en stor del av kollektivtrafiken i Stockholm län. Totalt ska 16 busslinjer läggas ned helt. 48 busslinjer, motsvarande 10 procent av alla busslinjer, får färre avgångar. Detta samtidigt som spårtrafiken väntar ytterligare nedskärningar.

Vad som till väljarna var löften om mer, bättre och billigare går nu med rappa steg mot mindre, sämre och dyrare. Det egna ansvaret för den rödgröna nedläggningspolitiken är dock som bortblåst. Att situationen uppstått som följd av styrets underskottsbudget, biljettexperiment och nedskärningspolitik vill vänsterstyret inte veta av.

Ta bidraget till bussarna

I stället pekas fingrar mot regeringen. Regeringen lämnar vänsterstyret helt utan stöd låter det. Därför har man inget val än att gå vidare med sina planerade nedläggningar menar man. Inget av det stämmer dock. I den kommande höstbudgeten föreslår regeringen att de generella statsbidragen förstärks med 10 miljarder kronor extra från och med nästa år. Tillsammans med övriga satsningar i budgeten uppgår tillskotten till kommuner och regioner till nästan 16 miljarder kronor nästa år.

Tvärtom mot vad vänsterstyret hävdar handlar det för Region Stockholms del om cirka 1 451 miljoner kronor extra, varav 697 miljoner kronor utgörs av generella statsbidrag. Det är varken att lämnas helt utan stöd eller utan val. Snarare tycks de som pekar finger aktivt välja bort kollektivtrafiken. Kanske saknas stödet man söker saknas i egna led. Att där inte kommer att finnas vare sig stöd eller valet att rädda kollektivtrafiken med regeringens statsbidrag. Detta då medlen som så ofta förr tenderar att – utan att passera gå – öronmärkas till regionens centrala budgethål och underskott.

Ett tillskott på 175 miljoner

Låt mig därför sträcka ut en hand till det trafikregionråd som känner sig lämnad utan stöd. Tillsammans kan vi verka för att proportionerliga delar av regeringens extra statsbidrag tillfaller kollektivtrafiken för att stötta ekonomin samt säkra bussarna och tågavgångarna. Låt oss hemställa av regionstyrelsen att Region Stockholms två kärnverksamheter får en proportionerlig andel av regeringens bidrag. Det skulle innebära ett tillskott på 175 miljoner.

I dag står hälso- och sjukvården för cirka 75 procent av budgetomslutningen och kollektivtrafiken för cirka 25 procent. Fördelas statsbidragen lika skulle 175 miljoner kronor kunna rädda nästan alla bussar från den rödgröna nedläggningspolitik som annars stundar.

Ytterst handlar det om att pengar avsedda för patienter och resenärer också ska nå fram till patienter och resenärer. Att regeringens stöd till vården och kollektivtrafiken också når fram till de verksamheter de är till för att säkra. Detta i stället för att riskera försvinna i väg annanstans.