När snöstormen slog till mot Stockholm i onsdags ställde sig trafikborgarrådet med en skylt och gjorde high-fives med de få cyklister som åkte förbi. På hans egna bilder syns att en plogbil åker förbi och just plogar cykelvägen, inte trottoaren. Detta skildrar väl hur Miljöpartiet inte tar ansvar för en fungerande Stockholmstrafik. Lars Strömgrens high-five är en smocka till alla som inte tar cykeln när det är snöstorm.

Det är något fel med trafiksituationen i Stockholm när gångtrafikanter tvingas gå på plogade cykelvägar, och igensnöade gångvägar tas över av längskidåkare som stakar sig till jobbet. Det är väl rimligen när det är storm som man allra främst borde säkerställa bästa framkomlighet, för alla oavsett transportmedel. När det inte är snöstorm är över hälften av alla resor i innerstaden till fots och en tredjedel inom Stockholm med kollektivtrafik.

Ideologin står i vägen

Miljöpartiet föredrar symbolpolitik framför att faktiskt underlätta för människor i deras vardag. ”Feministisk snöröjning” eller high-fives är inte att leverera för stockholmarna. Grundproblemet är att Miljöpartiet ideologiskt bara bryr sig om ett enskilt trafikslag. Det blir som mest tydligt i ett snökaos när det är få som cyklar, men cykelbanorna trots det ska prioriteras. Det borde vara en självklarhet att prioritera kapacitetsstarkt infrastruktur och de trafikslag som används mest lokalt.

Det är cykeln, inte stockholmarna, som är både mål och mening med Miljöpartiets politik. Ett trafikborgarråd med så stora ideologiska skygglappar att han i snökaos inte ser de bussar som kör fast, eller de gående som flåsande försöker hinna till jobbet, förtjänar att få sina high-fives hängande i luften. Oavsett väder behöver trafikpolitiken i Stockholm börja drivas med sunt förnuft